Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Honorowy Profesor UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Szymon Tamborski

W grudniu 2018 roku Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii Kapituły Godności Honorowych przyznał prof. Andrzejowi Kowalczykowi tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Kowalczyk jest powszechnie znany, o jego zasługach chyba nie trzeba przypominać. Zainteresowanych odsyłamy do relacji z  benefisu Profesora, który miał miejsce we wrześniu 2018 na naszym wydziale.

pozostałe wiadomości