Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Benefis naukowy prof. Andrzeja Kowalczyka

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Szymon Tamborski

Twórca toruńskiej szkoły fizyki medycznej i współautor sukcesu spektralnej tomografii optycznej, mentor wielu roczników fizyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk odchodzi na emeryturę. Z tej okazji w sobotę 15 września 2018 r. w Instytucie Fizyki UMK odbyła się konferencja podsumowująca lata pracy naukowej oraz dydaktycznej Profesora. Wzięło w niej udział ponad siedemdziesięciu gości z Torunia, kraju i zagranicy.

Zdjęcia z uroczystości wykonali Andrzeja Romański (można obejrzeć w wiadomościach UMK) i Szymon Tamborski (do obejrzenia na https://umkt.sharepoint.com/:f:/g/lab/Erbzwb7lPElGq0mxbZF5LG8BNbCWcpf0VzIYghdfGTHn-A?e=yny6yi)

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - fizyk doświadczalny o uznanym międzynarodowym dorobku, prodziekan ds. nauki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2009-2016) i członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2010-2012). Studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończył w 1970 r., doktorat z fizyki doświadczalnej w 1979 r., a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki molekularnej i biofizyki uzyskał w 1994 r. W tym czasie interesował się zastosowaniem luminescencji jako narzędzia analitycznego w chemii, biologii i medycynie. Staże naukowe odbywał  w Johns Hopkins University, Baltimore w Stanach Zjednoczonych, Paterson Laboratories, Christie Hospital, Manchester, w Wielkiej Brytanii i w Katholieke Universiteit, Leuven w Belgii. Kierował projektami: TEMPUS SJEP (1996-1999, koordynator i kontraktor), projektem Polsko-Belgijskim (1996-99 koordynator strony polskiej), trzema projektami Polsko-Austriackimi (1998-2004 koordynator strony polskiej) oraz trzema grantami KBN/MNiSzW.
Projekt TEMPUS, dzięki któremu utworzył fizykę medyczną, był początkiem zainteresowania się zastosowaniem optycznych metod do diagnostyki medycznej. Wraz z zespołem doprowadził do wdrożenia przez polską firmę OPTOPOL z Zawiercia produkcji pierwszego na świecie tomografu optycznego pracującego w oparciu o rozwiniętą w Toruniu technologię Spektralnej Tomografii Optycznej oraz do powstania na terenie Instytutu Fizyki UMK Biura Badawczo Rozwojowego OPTOPOL (obecnie Canon Ophthalmology).
Jest autorem 129 artykułów, 2 patentów udzielonych, 4518 obcych cytowań przy całkowitej liczbie cytowań 4867, h-indeks 28.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jak potwierdzają jego współpracownicy, bardzo ceni sobie wybór do The Johns Hopkins University Society of Scholars oraz Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, ale zawsze mówi, że Jego największą nagrodą są nagrody Jego uczniów.
                                                                                                                                                   

pozostałe wiadomości