Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Inż. Hubert Stefaniak z Nagrodą Rektora za działalność na rzecz społeczności akademickiej

Stojące trzy osoby w Atrium SOK Instytutu Fizyki: mgr inż. Rafał Szczepański, inż. Hubert Stefaniak, dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK.
Mgr inż. Rafał Szczepański, inż. Hubert Stefaniak, dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - prodziekan ds. studenckich fot. Korneliusz Łożyński

Pan inż. Hubert Stefaniak, student kierunku automatyka i robotyka stopnia II, otrzymał Nagrodę Rektora UMK za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej. Gratulujemy! Przypomnijmy, że Pan Hubert został najlepszym studentem naszego Wydziału w roku akademickim 2021/2022.

Warto podkreślić, że kandydatura został zgłoszona przez mgra inż. Rafała Szczepańskiego, z którym Pan Hubert współpracuje. Wniosek o nagrodę uzasadniono następująco: "Pan Hubert Stefaniak, przewodniczący Technicznego Koła Naukowego (TKN), jest jednym z inicjatorów aktywności studentów z TKN we wnioskach grantowych. Jako kierownik zespołu studentów z TKN uzyskał w konkursie Grant4NCUStudents finansowanie projektu, którego celem jest stworzenie autonomicznych pojazdów przeznaczonych do dalszych prac badawczych, jak również do wykorzystania na pokazach popularnonaukowych (Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Piknik Naukowy, itp.). Dzięki temu studenci TKN otrzymali środki na zakup niezbędnej elektroniki, elementów mechanicznych oraz modeli, których koszt przekracza roczny budżet TKN. Pan Stefaniak jest też członkiem zespołu i jednym z głównych pomysłodawców w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0, który realizuje wspólnie z opiekunem oraz kilkoma członkami TKN. W ramach projektu ma zostać stworzona konstrukcja robota przeznaczona do nauki robotyki mobilnej. Ponadto pozyskał kosztowne elementy do budowy drukarki 3D od firmy ZE Twerd, co umożliwiło konstrukcje profesjonalnej drukarki, która posłuży studentom TKN przez wiele lat. Poza działalnością na rzecz TKN na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie p. Stefaniaka w organizację stanowisk i włączanie innych studentów w wydarzenia promocyjne (TFNiS, Naukowa Petarda) oraz przygotowanie i poprowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego."

Regulamin przyznawania nagród rektora dla studentów i doktorantów za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został przedstawiony w Zarządzeniu Rektora nr 118 z 7 lipca 2022 r. Informacje o stypendiach i nagrodach dla studentów i doktorantów.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Dokumenty leżace na biurku.. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Stoją trzy osoby: mgr inż. Rafał Szczepański, inż. Hubert Stefaniak oraz dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK - prodziekan ds. studenckich. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Stoją dwie osoby: mgr inż. Rafał Szczepański oraz inż. Hubert Stefaniak. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.