Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsi absolwenci, najlepszy student w roku akademickim 2021/2022

Zestawienie dwóch zdjęć prezentujących najlepszych: studenta, absolwenta i wyróżnionych przez Dziekana za osiagnięcia w roku akad. 2021/2022
Inż. Hubert Stefaniak (po lewej) oraz mgr Krzysztof Lisiecki, mgr Kamil Stankiewicz, mgr Maciej Gancewski (po prawej) fot. nadesłane

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej WFAiIS podjętymi 21 września br. najlepszym studentem Wydziału został Pan inż. Hubert Stefaniak - student I roku automatyki i robotyki stopnia drugiego. Najlepszym absolwentem został Pan mgr Kamil Stankiewicz - absolwent fizyki stopnia drugiego. Wyróżnienie Dziekana otrzymali Panowie mgr Krzysztof Lisiecki - absolwent astronomii oraz mgr Maciej Gancewski - absolwent fizyki.
Gratulujemy!

Pan inż. Hubert Stefaniak ukończył I rok automatyki i robotyki stopnia drugiego ze średnią 4,69. Aktywnie działa w Technicznym Kole Naukowym, jest prezesem Koła i jednym z inicjatorów aktywności studentów we wnioskach grantowych. Jako kierownik zespołu, uzyskał w konkursie Grant4NCUStudents finansowanie projektu, którego celem jest stworzenie autonomicznych pojazdów przeznaczonych do dalszych prac badawczych, Pan Hubert jest jednym z głównych pomysłodawców w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0, który realizuje wspólnie z opiekunem oraz kilkoma członkami TKN. W ramach projektu ma zostać stworzona konstrukcja robota przeznaczona do nauki robotyki mobilnej. Ponadto, pozyskał kosztowne elementy do budowy drukarki 3D od firmy ZE Twerd, co umożliwiło konstrukcję profesjonalnej drukarki, która posłuży studentom TKN przez wiele lat. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Pana inż. Stefaniaka w organizację stanowisk i włączanie innych studentów w wydarzenia promocyjne jak Festiwal Nauki i Sztuki, Naukowa Petarda oraz przygotowanie i poprowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.

Pan mgr Kamil Stankiewicz jest absolwentem fizyki stopnia drugiego. Studia ukończył ze średnią 4,88. Jest współautorem pięciu publikacji naukowych (Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Optical Letters), w tym dwu jako pierwszy autor. Brał udział w pięciu konferencjach naukowych, pięciu projektach badawczych (NCN, NCBiR, FNP). Był dwukrotnym stypendystą Ministra Edukacji i Nauki. Pan Kamil jest laureatem „Złotego Medalu Chemii”. Udziela się na rzecz społeczności Wydziału jako członek wydziałowej rady ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka.

Ze względu na bardzo wysokie osiągnięcia naukowe Panów: mgr. Macieja Gancewskiego oraz mgr. Krzysztofa Lisieckiego Dziekan WFAiIS przyznał wyróżnienia.

  • Maciej Gancewski (absolwent fizyki stopnia drugiego) – średnia ze studiów: 4,62. Brał udział w trzech konferencjach naukowych, jest współautorem trzech publikacji naukowych w tym w jednej jako pierwszy autor. Pan Maciej brał udział w trzech projektach badawczych, otrzymał dwukrotnie stypendia Ministra Nauki i Edukacji oraz "Srebrny Medal Chemii" w 2020 r.
  • Krzysztof Lisiecki (absolwent astronomii stopnia drugiego) – średnia ze studiów: 4,81. Jest współautorem trzech publikacji naukowych, w tym jednej pierwszoautorskiej. Aktywnie udzielał się w trzech konferencjach naukowych i czterech projektach NCN. Był dwukrotnym stypendystą Ministra Edukacji i Nauki, najlepszym studentem WFAiIS roku akademickiego 2020/21. Pan Krzysztof był szczególnie aktywny popularyzatorsko. Ogromne podziękowania!

 

pozostałe wiadomości