Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Szeroki strumień grantów

Zdjęcie banknotów
fot. fot. Andrzej Romański

23 badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskało finansowanie swoich projektów w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Z Wydziału FAiIS czworo laureatów znalazło się na liście finansowanych projektów OPUS i troje na liście projektów PRELUDIUM.

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. W tym roku w konkursie złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów.

O granty PRELUDIUM aplikować mogą osoby nieposiadające stopnia doktora. W tym roku NCN zakwalifikowało 495 projektów spośród 2217 wniosków.

Wśród stypendystów konkursu OPUS znaleźli się:

 1. Dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego - "Historia i retoryka inwektywy w polemikach starożytnej Grecji, Rzymu i wczesno-chrześcijańskich";
 2. Dr Adam Bednarczyk z Wydziału Humanistycznego - "Performatywność średniowiecznej japońskiej literatury podróżniczej";
 3. Prof. dr Matthew Frank Stevens z Wydziału Nauk Historycznych - "Miejska kontrkolonizacja i dekolonizacja. Studium porównawcze Walii, Irlandii, Prus i Inflant, 1350–1550";
 4. Dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie - "Udział miast w międzynarodowych procesach decyzyjnych – wpływ wybranych miast europejskich na prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe";
 5. Dr Kenneth Holmqvist z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych - "Znaczenie przestrzeni oraz różnic indywidualnych w Patrzeniu na nic";
 6. Dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK z Wydziału Farmaceutyczny - "Szybka i nieinwazyjna ocena okołotransplantacyjna ludzkich graftów wątroby poddanych perfuzji hipo- i normotermicznej";
 7. Dr Ákos Nemecz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych - "Zwalczanie uzależnienia poprzez celowanie w nikotynowe receptory acetylocholiny - α3β4*";
 8. Dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych - "Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem pasz antybiotykami". To projekt, którego partnerami są również: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;
 9. Prof. dr hab. Roman Ciuryło z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Ultrazimne cząsteczki do wykrywania fundamentalnych oddziaływań";
 10. Dr inż. Paweł Potasz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Twistronika - badania nowych symulatorów kwantowych";
 11. Dr Dorottya Szécsi z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Przodkowie fali grawitacyjnej – Uzupełnienie obrazu o wielofunkcyjną syntezę populacji binarnej"; opis projektu: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=23630;
 12. Dr Hannah Mary Calcutt z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Trzy filary ewolucji protogwiazdy"; opis projektu: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=23630.

Grant w konkursie PRELUDIUM otrzymali:

 1. Mgr Bożena Iwona Pięta z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych - "Definiowanie rozumowań zdroworozsądkowych za pomocą metod tablicowych";
 2. Mgr Michał Oleksowicz z Wydziału Teologicznego - "Nowy mechanicyzm a teologia";
 3. Mgr Anna Zofia Kuszmiruk z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych - "Henri Bergson a szczególna teoria względności";
 4. Mgr Joanna Monika Gorgol z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii - "W poszukiwaniu czynników chroniących przed 
  negatywnymi skutkami funkcjonowania w porze niezgodnej z chronotypem: Rola temperamentu, osobowości, inteligencji oraz wzorców aktywności neuronalnej";
 5. Mgr Beata Niklas z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Zatrzymać ukąszenia: śledzenie zmian allosterycznych w 
  kanałach sodowych w odpowiedzi na wiązanie insektycydów oraz projektowanie selektywnych, aktywowanych światłem acylowych sulfonamidów. Analiza podstaw molekularnych procesu szybkiej inaktywacji";
 6. Mgr Piotr Gładysz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "NOBEL: Nieliniowe zachowanie częstości Rabiego w 
  układach polarnych";
 7. Mgr Oleksandra Pryshchepa z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii - "Wykorzystanie spektrometrii mass z laserową 
  desorpcją/jonizacją próbki wspomaganą matrycą i technik separacyjnych w badaniach wpływu mikrobiomu gruczołów mlekowych na ilość i potranslacyjne modyfikacje laktoferyny w mleku krowim";
 8. Mgr Krzysztof Dzieszkowski z Wydziału Chemii - "Nowe elektroorganiczne strategie w katalizie N-heterocyklicznymi karbenami w warunkach utleniających";
 9. Mgr Wojciech Ryszard Zięba z Wydziału Chemii - "Nowy nanomateriał węglowy "Graphorn" w kompozycie z membraną PVDF do potencjalnych zastosowań w odsalaniu i separacji";
 10. Mgr Aleksandra Ścigała z Wydziału Chemii - "Projektowanie nowych nanomateriałów na bazie azotku miedzi do efektywnej reakcji redukcji dwutlenku węgla";
 11. Mgr inż. Karolina Sulowska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Drukowane nanostruktury metaliczne dla wzmocnionej plazmonowo mobilnej mikroskopii fluorescencyjnej".

Gratulujemy!

 Wszyscy laureaci

pozostałe wiadomości