Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dr Szécsi oraz dr Calcutt z grantami OPUS NCN

Zdjęcie banknotów
fot. Andrzej Romański

Dwie badaczki z Instytutu Astronomii znalazły się w gronie 23 badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy uzyskali finansowanie swoich projektów w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. W tym roku w konkursie złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów.

Wśród stypendystów konkursu OPUS znaleźli się:

  1. Dr Dorottya Szécsi z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Przodkowie fali grawitacyjnej – Uzupełnienie obrazu o wielofunkcyjną syntezę populacji binarnej";
  2. Dr Hannah Mary Calcutt z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - "Trzy filary ewolucji protogwiazdy".

Gratulujemy!

 Wszyscy laureaci

Dr Hannah Calcutt - jej badania koncentrują się na zrozumieniu warunków fizycznych i chemicznych w środowiskach gwiazdotwórczych o małej, średniej i dużej masie. Poprzez połączenie astrochemii obserwacyjnej i modelowania teoretycznego, jej praca bada warunki chemiczne w tych złożonych środowiskach, łącząc warunki powstawania gwiazd i planet, z ciałami Układu Słonecznego, a potencjalnie nawet z prekursorami formowania się życia. W 2015 r. uzyskała stopień doktora na University College London, broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Wczesne stadia powstawania masywnych gwiazd: śledzenie warunków fizycznych i chemicznych w gorących rdzeniach”. Po uzyskaniu doktoratu zajmowała stanowiska badawcze na Uniwersytecie w Kopenhadze w Danii, jako badacz podoktorancki w Centre for Planet and Star Formation (StarPlan) oraz jako Origins Fellow na Chalmers University of Technology w Szwecji.

Dr Dorottya Szécsi – jej badania koncentrują się na teorii prekursorów fal grawitacyjnych i innych masywnych gwiazd we Wszechświecie. Szczególnie interesuje się gwiezdną ewolucją masywnych pojedynczych i podwójnych gwiazd, środowiskami o niskiej metaliczności oraz wysokoenergetycznymi eksplozjami, w tym rozbłyskami gamma i supernowymi. W 2019 roku otrzymała stypendium naukowe Humboldta na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy). W uznaniu jej badań otrzymała Nagrodę im. Jana Friča dla Młodych Naukowców Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk za rok 2017, stypendium Honors Branch (H2) Bonn-Cologne Graduate School w 2013 roku, oraz pierwszą nagrodę na Konkursie Młodych Naukowców Węgierskiego Narodowego Stowarzyszenia Studentów Naukowych w 2011 roku. W 2016 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy) na temat życia i śmierci masywnych gwiazd ubogich w metal.

pozostałe wiadomości