Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pożegnanie absolwentów 2019/2020

Zdjęcie ilustracyjne
Dziekan WFAiIS prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski fot. TV UMK

W roku akademickim 2019/20 dyplomowaliśmy na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 84 osoby. Dyplomy licencjackie otrzymało 12 absolwentów (7 astronomów i 5 fizyków). 52 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (31 z automatyki i robotyki, 17 z informatyki stosowanej i 4 z fizyki technicznej). Wręczono też 20 dyplomów magisterskich (2 z astronomii i 5 z fizyki) oraz 13 magistersko-inżynierskich (8 z informatyki stosowanej i 5 z fizyki technicznej).

Zamiast tradycyjnego dyplomatorium, dzięki współpracy z Programem "Absolwent UMK" oraz Sekcją Kreatywną Działu Promocji i Informacji UMK, przygotowano film absolwencki "Do zobaczenia!":
https://youtu.be/wu2y2D4RgLE
Premiera odbyła się 6 grudnia 2020 r. o godz. 12:00, czyli w Mikołajki – dzień imienin patrona naszej Uczelni!

Najlepszym Absolwentem Wydziału oraz Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  w roku 2019/20, został mgr Hubert Jóźwiak, który ukończył studia drugiego stopnia na fizyce. Dziekan WFAiIS przyznał także wyróżnienie absolwentce mgr Dominice Itrich.

Nagrodzone prace dyplomowe konkursie wydziałowym wykonane w roku 2019/20:

 • najlepsza praca licencjacka
  lic. Maciej Gancewski, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • najlepsza praca inżynierska
  inż. Mateusz Halaburda, opiekun dr Robert Frankowski
 • najlepsza praca magisterska
  mgr Hubert Jóźwiak, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • wyróżniona praca licencjacka
  • na kierunku fizyka
   lic. Kamil Stankiewicz, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • wyróżnione prace magisterskie
  • na kierunku astronomia
   mgr Dominika Itrich, opiekun dr Agata Karska
  • na kierunku fizyka
   mgr Nikodem Stolarczyk, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
  • na kierunku fizyka techniczna
   mgr Magdalena Włodkowska, opiekun dr Łukasz Pepłowski

Pan Maciej Gancewski obecnie kontynuuje studia na fizyce i pracuje nad uwzględnieniem spinu elektronowego w modelowaniu zderzeń molekularnych (głównie w kontekście zderzeń molekuły tlenu). Jest też zaangażowany w modelowanie efuzyjnych wiązek molekularnych w tzw. reżimie Knudsena. Celem pracy inżynierskiej Pana Mateusza Halaburdy było zaprojektowanie oraz wykonanie części sterującej robota balansującego typu Solowheel, wykorzystując do tego celu zestaw prototypowy ZYBO z układem APSoC Zynq-7000. Dyplomant, oprócz wiedzy nabytej w czasie studiów z zakresu sterowania i podstaw automatyki, wykazał się też obszerną wiedzą spoza programu studiów z zakresu elektroniki i informatyki stosowanej. Planuje kontunuację studiów na automatyce i robotyce stopnia 2. Mgr Hubert Jóźwiak jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Academia Scientiarum Thoruniensis, współpracuje z dr hab. Piotrem Wcisło z  Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej i zajmuje się obliczeniami rozpraszania kwantowego prostych molekuł dwuatomowych. Jednym z głównych celów jest uwzględnienie struktury nadsubtelnej w opisie zderzeń. Pan Kamil Stankiewicz kontynuuje studia na kierunku fizyka, realizuje też  projekt w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej budowy systemu laserowego opartego na źródle OPO, które zostanie wykorzystane w ultradokładnych pomiarach molekuł wodoru w warunkach kriogenicznych. Mgr Dominika Itrich jest doktorantką w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Garching w Niemczech. Pod opieką profesora Leonardo Testi zajmować się będzie badaniami dysków protoplanetarnych i procesów powstawania planet w różnych obszarach naszej Galaktyki. Mgr Nikodem Stolarczyk jest także uczestnikiem Szkoły Doktorskiej AST i współpracuje z dr hab. Piotrem Wcisło. Zajmuje się badaniem efektów zderzeniowych w ultradokładnych widmach molekularnych. Równolegle do prac doświadczalnych prowadzi prace teoretyczne nad rozwiązywaniem kwantowego równania Boltzmanna dla prędkościowego rozkładu koherencji optycznej. Mgr Magdalena Włodkowska obecnie pracuje jako front-end developer w toruńskiej  firmie IT. Tworzy strony i aplikacje internetowe, a dokładniej jest  odpowiedzialna za obsługę zadań wykonywanych przez przeglądarki  internetowe.

Gratulujemy dyplomantom i opiekunom prac dyplomowych!

Program "Absolwent UMK" zachęca do wyrobienia bezpłatnej Karty Absolwenta UMK, która uprawnia do korzystania z wielu zniżek i przywilejów na Uczelni oraz u Partnerów.

Kilka ujęć z filmu "Do zobaczenia!" w galerii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.