KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pożegnanie absolwentów 2019/2020

Zdjęcie ilustracyjne
Dziekan WFAiIS prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski fot. TV UMK

W roku akademickim 2019/20 dyplomowaliśmy na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 84 osoby. Dyplomy licencjackie otrzymało 12 absolwentów (7 astronomów i 5 fizyków). 52 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (31 z automatyki i robotyki, 17 z informatyki stosowanej i 4 z fizyki technicznej). Wręczono też 20 dyplomów magisterskich (2 z astronomii i 5 z fizyki) oraz 13 magistersko-inżynierskich (8 z informatyki stosowanej i 5 z fizyki technicznej).

Zamiast tradycyjnego dyplomatorium, dzięki współpracy z Programem "Absolwent UMK" oraz Sekcją Kreatywną Działu Promocji i Informacji UMK, przygotowano film absolwencki "Do zobaczenia!":
https://youtu.be/wu2y2D4RgLE
Premiera odbyła się 6 grudnia 2020 r. o godz. 12:00, czyli w Mikołajki – dzień imienin patrona naszej Uczelni!

Najlepszym Absolwentem Wydziału oraz Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  w roku 2019/20, został mgr Hubert Jóźwiak, który ukończył studia drugiego stopnia na fizyce. Dziekan WFAiIS przyznał także wyróżnienie absolwentce mgr Dominice Itrich.

Nagrodzone prace dyplomowe konkursie wydziałowym wykonane w roku 2019/20:

 • najlepsza praca licencjacka
  lic. Maciej Gancewski, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • najlepsza praca inżynierska
  inż. Mateusz Halaburda, opiekun dr Robert Frankowski
 • najlepsza praca magisterska
  mgr Hubert Jóźwiak, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • wyróżniona praca licencjacka
  • na kierunku fizyka
   lic. Kamil Stankiewicz, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
 • wyróżnione prace magisterskie
  • na kierunku astronomia
   mgr Dominika Itrich, opiekun dr Agata Karska
  • na kierunku fizyka
   mgr Nikodem Stolarczyk, opiekun dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK
  • na kierunku fizyka techniczna
   mgr Magdalena Włodkowska, opiekun dr Łukasz Pepłowski

Pan Maciej Gancewski obecnie kontynuuje studia na fizyce i pracuje nad uwzględnieniem spinu elektronowego w modelowaniu zderzeń molekularnych (głównie w kontekście zderzeń molekuły tlenu). Jest też zaangażowany w modelowanie efuzyjnych wiązek molekularnych w tzw. reżimie Knudsena. Celem pracy inżynierskiej Pana Mateusza Halaburdy było zaprojektowanie oraz wykonanie części sterującej robota balansującego typu Solowheel, wykorzystując do tego celu zestaw prototypowy ZYBO z układem APSoC Zynq-7000. Dyplomant, oprócz wiedzy nabytej w czasie studiów z zakresu sterowania i podstaw automatyki, wykazał się też obszerną wiedzą spoza programu studiów z zakresu elektroniki i informatyki stosowanej. Planuje kontunuację studiów na automatyce i robotyce stopnia 2. Mgr Hubert Jóźwiak jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Academia Scientiarum Thoruniensis, współpracuje z dr hab. Piotrem Wcisło z  Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej i zajmuje się obliczeniami rozpraszania kwantowego prostych molekuł dwuatomowych. Jednym z głównych celów jest uwzględnienie struktury nadsubtelnej w opisie zderzeń. Pan Kamil Stankiewicz kontynuuje studia na kierunku fizyka, realizuje też  projekt w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej budowy systemu laserowego opartego na źródle OPO, które zostanie wykorzystane w ultradokładnych pomiarach molekuł wodoru w warunkach kriogenicznych. Mgr Dominika Itrich jest doktorantką w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Garching w Niemczech. Pod opieką profesora Leonardo Testi zajmować się będzie badaniami dysków protoplanetarnych i procesów powstawania planet w różnych obszarach naszej Galaktyki. Mgr Nikodem Stolarczyk jest także uczestnikiem Szkoły Doktorskiej AST i współpracuje z dr hab. Piotrem Wcisło. Zajmuje się badaniem efektów zderzeniowych w ultradokładnych widmach molekularnych. Równolegle do prac doświadczalnych prowadzi prace teoretyczne nad rozwiązywaniem kwantowego równania Boltzmanna dla prędkościowego rozkładu koherencji optycznej. Mgr Magdalena Włodkowska obecnie pracuje jako front-end developer w toruńskiej  firmie IT. Tworzy strony i aplikacje internetowe, a dokładniej jest  odpowiedzialna za obsługę zadań wykonywanych przez przeglądarki  internetowe.

Gratulujemy dyplomantom i opiekunom prac dyplomowych!

Program "Absolwent UMK" zachęca do wyrobienia bezpłatnej Karty Absolwenta UMK, która uprawnia do korzystania z wielu zniżek i przywilejów na Uczelni oraz u Partnerów.

Kilka ujęć z filmu "Do zobaczenia!" w galerii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK] Pożegnanie absolwentów WFAiIS 2019/2020 [fot.TV UMK]