Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka techniczna z najwyższą oceną

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Kierunek fizyka techniczna z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja uznała, że kształcenie studentów fizyki technicznej na UMK - zarówno na studiach I, jak i II stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim – wyróżniająco spełnia sześć z ośmiu kryteriów oceny. PKA doceniła kierunek za koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją i strategią uczelni, program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, kadrę prowadzącą zajęcia dla studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastrukturę dydaktyczną i naukową.

Ocena wyróżniająca została przyznana do roku akademickiego 2025/2026 na podstawie Uchwały nr 240/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Obok fizyki technicznej najwyższą ocenę programową PKA ma jeszcze 8 kierunków studiów prowadzonych na UMK, w tym także kierunek fizyka oferowany przez nasz Wydział.

Oceny PKA dla UMK

pozostałe wiadomości