Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka techniczna w czołówce!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

Fizyka techniczna z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK znalazła się na podium jednej z kategorii Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, wyprzedzając analogiczne kierunki prowadzone m.in. przez Politechniki: Wrocławską, Gdańską i Łódzką.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 obejmuje 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych prowadzonych w polskich uczelniach akademickich - publicznych i niepublicznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną uczelnią nietechniczną, którą sklasyfikowano w pierwszej trójce którejkolwiek z 21 rankingowych dyscyplin. Fizyka techniczna na UMK zajęła 3. miejsce w swojej kategorii, ustępując jedynie kierunkom z ofert: Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zestawienie najlepszych studiów w Polsce dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera uwzględnia 12 wskaźników pogrupowanych w 6 kryteriów. Są to: prestiż (na podstawie badania opinii kadry akademickiej); absolwenci na rynku pracy (na podstawie badania opinii pracodawców przygotowanego przez „IBM Indicator” oraz badania pn. „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowanego przez MNiSW); potencjał akademicki (na podstawie wskaźników: oceny parametrycznej MNiSW, uprawnień do nadawania stopni naukowych i nadanych stopni); efektywność naukowa (wskaźniki: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact); potencjał dydaktyczny (wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność wysoko kwalifikowanych kadr dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe) oraz innowacyjność (wskaźnik: patenty, prawa ochronne, wdrożenia).

Szczegółowe informacje o kategorii fizyka techniczna

Szczegółowe informacje o całym rankingu

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.