Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Linki do zajęć zdalnych

Wykłady:

Analiza Matematyczna 1 – poniedziałek (dr hab. Jan Iwaniszewski, prof. UMK) (początek 12.10.2020 godz 17.45 od 26.10.2020 początek o godz. 7.45) (hasło: anmat1, nr spotkania: 137 076 6370)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m0467acacbb1de433fca323958b762ce6

Analiza Matematyczna 1 – środa (dr hab. Jan Iwaniszewski, prof. UMK) (początek 7.10.2020 godz 12.00) (hasło: anmat1, nr spotkania: 137 304 3470)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m0b742470a417829e5824e14083a0e79b

Astrofizyka 1 (prof. dr hab. K. Gęsicki) (początek: 8.10.2020, godz. 9:00)
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=551

CUDA/Programowanie na kartach graficznych (wykład i laboratorium) (dr inż. Marcin Sylwestrzak) (początek 8.10.2020, godz. 8:45)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ea59ea9de2f49c7a6e513e7d0c6feb4%40thread.tacv2/1601760069209?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%222918320a-7d3e-4a24-8e37-524f92579375%22%7d

Fizyka atmosfer gwiazdowych (prof. dr hab. K. Gęsicki) (początek: 9.10.2020, godz. 12:00)
https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=552

Fizyka ogólna 1- Mechanika (dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK) (początek 8.10.2020, godz. 10.00)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=me2d33b27675616463bd2cfdce3b098cd

Fizyka Ogólna dla AiR cz.1 (dr hab. K. Fedus, prof. UMK) (początek: 8.10.2020, godz. 8:30)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25d6882c2422467aa344388c54293c02%40thread.tacv2/conversations?groupId=b93b251e-1994-4754-aaa4-bc9f4a5ab3e3&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Fizyka statystyczna (dr hab. J. Jurkowski) (hasło: n7cCcjwCN75) (początek 5.10, godz. 17.00)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m5bac84a9a29074c937d3412959e33d92

Gwiazdy zmienne (dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK) (początek 15.10.2020)
https://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/gra-f9z-7nu

Komputerowe Systemy Sterowania (dr inż. Marcin Paprocki) (Numer spotkania: 137 176 4518 Hasło: TUe6fYpyN38) (początek 5.10.2020, godz. 10:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=mcd726f8793f5a2cf19d04499e4383502

Matematyczne metody fizyki (Advanced mathematical methods) (dr hab. J. Jurkowski) (hasło: FpYpmXRc323) (początek 8.10, godz. 8.30)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m367afe9901780c188230c708a1d5bc33

Mechanika dla AiR ( dr hab. G. Sarbicki, prof. UMK) (początek: 9.10.2020) (meeting ID: 960 9523 1678, passcode: 8vTrvG)
https://zoom.us/j/96095231678?pwd=SEg3ckpiZDFUNDdNRXhweUJBRlBwQT09

Metody Numeryczne (prof. dr hab. I. Grabowski) (hasło: MNIG) (początek 5.10.2020, godz. 15:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=mfa5a86720f0f601764d0e5d5affdd3f2

Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1 (dr hab. M. Piwiński, prof. UMK) (Meeting number: 137 136 4156, Password: OSSWyk) (początek: 6.10.2020, godz. 8:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=mdceee6ede3f86b3e841ada60f8429886

Programowania obiektowego 1 (dr hab. Krzysztof Grąbczewski) (początek: 6.10.2020, godz. 10:00)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8e58caedc88a4d4c8d73dd01170257ca%40thread.tacv2/conversations?groupId=555fc9c4-6287-4072-b689-5b4d2b18b4f5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Programowanie proceduralne (dr M. Grochowski) (początek 6.10.2020, godz. 10:00)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Unix (prof. dr hab. I. Grabowski) (hasło: UNIXIG) (początek 7.10, godz. 16.15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=mc17f7d0ade924267bda2c01f780027f2

Wprowadzenie do studiowania (dr hab.  A. Bartkiewicz, prof. UMK) (hasło: wdos2020) (początek 5.10.2020, godz. 8:30)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m268c9ba2f9f4809346b75fd8038a9d4c

Wprowadzenia do Studiowania dla I roku fizyki, astronomii i fizyki technicznej (dr Marcin E. Witkowski) (Numer spotkania: 137 422 4085 Hasło: wdsczw2020) (8.10.2020, godz. 14:00)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m3dde8170b4e7e0d533727147c99c6fe7

Wprowadzenia do Studiowania dla I roku Informatyki Stosowanej (mgr M. Karawacki)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e0c3a8e586b421b943854347ce6f647%40thread.tacv2/conversations?groupId=67ca4b4d-b7a0-416e-a407-3692970d0201&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Wstęp do kognitywistyki (prof. dr hab. W. Duch) (początek 7.10.2020, godz. 15:00)
http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html
https://fizyka-umk.webex.com/meet/wduch

Wybrane Aspekty Energetyki Odnawialnej (dr hab. inż. Karol Strzałkowski, prof. UMK) (hasło: WAENO2020) (początek: 9.10.2020, godz. 10:15)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Wykład ogólnouniwersytecki: Czy jest bezpiecznie ? Bezpieczeństwo danych elektronicznych i systemów komputerowych (prof. dr hab. I. Grabowski) (hasło: CJBIG) (początek 13.10.2020, godz. 16:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m86f3d01061c7d5831a60516980ee26e4

 

Laboratoria/ćwiczenia:

Algorytmy teorii liczb i kryptografii (dr hab. G. Sarbicki, prof. UMK) (początek: 8.10.2020)
https://discord.gg/4dfhSM

Astrofizyka 1 (dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK) (początek: 19.11.2020)
ttps://hyperion.astro.uni.torun.pl/b/gra-zun-j9c

Fizyka dla informatyków cz.1 (dr Łukasz Pepłowski) (czwartek, godz. 10:00) (grupa 1)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m50bd780150f3f81a483eebb0a763db92

Kurs komputerowy – Python (dr hab. G. Sarbicki, prof. UMK) (początek: 8.10.2020) (grupa 1)
https://discord.gg/8UexAh

Kurs komputerowy – Python (dr hab. G. Sarbicki, prof. UMK) (początek: 6.10.2020) (grupa 2)
https://discord.gg/X5e6xt

Kurs komputerowy-zaawansowany Excel (dr hab. J. Zakrzewski, prof. UMK) (hasło: mKeC3MeUU76) (początek 6.10.2020, godz. 12:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=mc814a08b2c8cd861375d45da9d414a76

Metody numeryczne I (dr M. Grochowski) (początek 5.10, godz. 13:00) (grupa 4)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Metody numeryczne I (dr K. Walczewska-Szewc) (początek: 7.10.2020 grupa 1 godz. 14:00; grupa 6 godz. 10:00)
https://fizyka-umk.webex.com/meet/kszewc

Narzędzia programistyczne (dr M. Grochowski) (początek 6.10, godz. 17:00)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Narzędzia programistyczne (dr inż. M. Pierzchalski) (początek 07.10.2020, godz. 10:00)
Zajęcia będą prowadzone w wirtualnych pokojach na GitHubie oraz Slacku. Dostęp na podstawie zaproszenia e-mailem

Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1 (dr inż. M. Pierzchalski) (początek 10.11.2020)
Zajęcia będą prowadzone w wirtualnych pokojach na GitHubie oraz Slacku. Dostęp na podstawie zaproszenia e-mailem

Podstawy metrologii (dr D. Dziczek) (początek 12.11, godz.13:30) (grupa 1) (Automatyka i Robotyka s1 rok I)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m313f5e12f29f5a9565cd2fbd9be0c38b

Podstawy metrologii (dr D. Dziczek) (początek 12.11, godz.15:00) (grupa 2) (Automatyka i Robotyka s1 rok I)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=maf0f93a7f6982cacbd9c0202d8b65077

Podstawy projektowania  (dr D. Dziczek) (początek 9.10, godz.8:30) (grupa nr 7)(Fizyka techniczna s1 rok III)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m55f16414f60a973113387ab834be1cc0

Pracownia programowania zespołowego (mgr inż. Rafał Linowiecki) (grupa 3) (08.10.2020 g. 14:00) (Kod do zespołu vzwgisd)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5413bff96dea4e4a9c5965dc3714b77a%40thread.tacv2/conversations?groupId=f46522ed-97eb-4f9f-b139-85606ec2f851&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Programowania obiektowego 1 (dr hab. Krzysztof Grąbczewski) (początek: 6.10.2020, godz. 11:30)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a74751e58238048e7b11668ead55aa556%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a1d02e3-5eed-4d6c-826f-ddc425308a9b&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Seminarium inżynierskie (prof. dr hab. W. Duch) (poniedziałki 13:30-15:00) (Informatyka Stosowana)
https://fizyka-umk.webex.com/meet/wduch

Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 2 (dr hab. M. Piwiński, prof. UMK) (Meeting number: 137 344 1875, Password: Am6NTKmA5C8) (początek: 6.10.2020, godz. 10:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m2908493806011ae777612ec263df4a86

Sieci komputerowe Cisco CCNA semestr 4 (dr hab. M. Piwiński, prof. UMK) (Meeting number: 137 979 6834, Password: awHRCFm4q32) (początek: 5.10.2020, godz. 8:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=m074e3882aea878bd6d58a31a4847b9bb

Systemy Operacyjne (dr M. Grochowski) (początek 6.10.2020) (grupa 1 godz. 13:30; grupa 2 godz. 15:00)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych (mgr inż. Rafał Linowiecki) (grupa 1) (08.10.2020 g. 16:00) (Kod do zespołu r3mgcn7)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5eacbdb9f0a74a07bfa0bc2e528ccd36%40thread.tacv2/conversations?groupId=374dd911-f8a6-4420-a17f-e7f2c13912e5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Wstęp do systemu UNIX (prof. dr hab. I. Grabowski) (hasło: UXIG) (grupa 10) (początek 9.11.2020, godz. 12:15)
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk-en/j.php?MTID=mbb1a62d88920511b2038ac72ab9d4435

Wstęp do systemu UNIX (dr M. Grochowski) (początek 9.11, godz. 9:30)
dostęp do pokoju konferencyjnego (BigBlueButton) jest możliwy po zapisaniu się do kursu Moodle pod adresem https://moodle.umk.pl/WFAIIS

Wstęp do systemu UNIX  (mgr inż. Rafał Linowiecki) (grupa 9) (początek 09.11.2020 g. 16:00) (Kod do zespołu: azxpmco)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa05f251fca3e4700982fe6ad2e61de93%40thread.tacv2/conversations?groupId=58ad2e8a-7b69-4083-b40b-71d616e5f18a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Wstęp do systemu UNIX (mgr inż. Rafał Linowiecki) (grupa 2) (początek 10.11.2020 g. 11:30) (Kod do zespołu: m2gcfgo)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16d13a1b16524eefbf1c542331890cfb%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a9b2bd8-e0b0-4bc6-91bc-d647f76e2abb&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Wstęp do systemu UNIX (mgr inż. Rafał Linowiecki) (grupa 6) (początek 13.11.2020 g. 14:00) (Kod do zespołu exzdzwf)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37f823a7019d42ce8d0a585c2c5b0528%40thread.tacv2/conversations?groupId=a05044df-f1ba-4468-9a11-f9df6dbb230f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324