Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 2471, 2473
Nr pokoju: 0.11, 0.24 COK
Email: gkowzan@umk.pl
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: adiunkt (grupa badawcza)
Funkcja: -
Strona WWW: http://fizyka.umk.pl/~gkowzan
ResearcherID:
A-5007-2015
Google Scholar: POaBeAQAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8196-9897
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: