Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych

Academia Scientiarum Thoruniensis

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych UMK w Toruniu funkcjonuje pod nazwą Academia Scientiarum Thoruniensis (AST) wg zasad opisanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (§ 185-264) oraz reguł opisanych w Statucie UMK z 16.04.2019 r. (§ 33 i § 118-126). AST kształci doktorantów w sześciu dyscyplinach naukowych na poszczególnych wydziałach:

 • astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
 • matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • nauki biologiczne (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii),
 • nauki chemiczne (Wydział Chemii),
 • nauki fizyczne (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
 • nauki o Ziemi i środowisku (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

Zasady rekrutacji do AST w roku 2019 opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK oraz opisano w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Pierwszym etapem procedury był konkurs projektów składanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Zostały w nim wyłonione tematy, w ramach których będzie można od 1.10.2019 r. realizować badania finalizowane w ciągu 4 lat doktoratem. Oto ich lista:

Lista tematów dostępnych w AST w 2019 r.

Rekrutacja do AST w trybie głównym jest już zamknięta. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowano do 30 sierpnia br. w sekretariacie Instytutu Fizyki UMK w Toruniu (ul. Grudziądzka 5). W okresie 2-10.09.2019 r. odbywają się rozmowy kwalifikacyjne. 16.09.2019 r. w tym miejscu zostaną ogłoszone wyniki naboru.


Dane kontaktowe:

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
  dyrektor
  e-mail: director_AST(at)fizyka.umk.pl
 • mgr Renata Drozdowska
  specjalista
  e-mail: ast(at)umk.pl
  tel. 56 611 3319 (uwaga: w dniach 9-13.09.2019 r. tel. 56 611 3312)
  Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5, p. 351