Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych

Academia Scientiarum Thoruniensis

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych UMK w Toruniu funkcjonuje pod nazwą Academia Scientiarum Thoruniensis (AST) wg zasad opisanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (§ 185-264) oraz reguł opisanych w Statucie UMK z 16.04.2019 r. (§ 33 i § 118-126). AST kształci doktorantów w sześciu dyscyplinach naukowych na poszczególnych wydziałach:

 • astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
 • matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • nauki biologiczne (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii),
 • nauki chemiczne (Wydział Chemii),
 • nauki fizyczne (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
 • nauki o Ziemi i środowisku (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

Nowy, aktualizowany na bieżąco serwis internetowy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

http://www.phd.umk.pl/ast/

Profil FB:

http://www.facebook.com/AcademiaScientiarumThoruniensis/


Dane kontaktowe:

 • prof. dr hab. Wiesław Nowak – dyrektor
  e-mail: director-ast(at)umk.pl
  Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5, p. 481
  dyżur: poniedziałki, godz. 12:00-13:00
 • mgr Agnieszka Górska-Pukownik – specjalista
  e-mail: ast(at)umk.pl, tel. 56 611 3321
  Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, p. C.0.32

Informacje archiwalne:

Zasady rekrutacji do AST w 2019 r. opublikowano na stronie BIP UMK oraz opisano w systemie IRK. Pierwszym etapem był konkurs projektów składanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Zostały w nim wyłonione tematy, spośród których kandydaci na doktorantów dokonywali wyboru:

Lista tematów dostępnych w AST w 2019 r.

W okresie 2-10.09.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne:

Wyniki rekrutacji (recruitment results)

1.10.2019 r. osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych złożyły uroczyste ślubowanie i stały się pierwszymi doktorantami tej szkoły.