Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych

Academia Scientiarum Thoruniensis

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dla dyscyplin w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i rolniczych UMK w Toruniu funkcjonuje pod nazwą Academia Scientiarum Thoruniensis (AST) wg zasad opisanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (§ 185-264) oraz reguł opisanych w Statucie UMK z 16.04.2019 r. (§ 33 i § 118-126). AST kształci doktorantów w sześciu dyscyplinach naukowych na poszczególnych wydziałach:

  • astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
  • matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki),
  • nauki biologiczne (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynarii),
  • nauki chemiczne (Wydział Chemii),
  • nauki fizyczne (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
  • nauki o Ziemi i środowisku (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

Zasady rekrutacji do AST w roku 2019 opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK oraz opisano w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Pierwszym etapem procedury był konkurs projektów składanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Zostały w nim wyłonione tematy, w ramach których będzie można od 1.10.2019 r. realizować badania finalizowane w ciągu 4 lat doktoratem. Oto ich lista:

Lista tematów dostępnych w AST w 2019 r.

Rekrutacja do AST w trybie głównym jest już zamknięta. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowano do 30 sierpnia br. w sekretariacie Instytutu Fizyki UMK w Toruniu (ul. Grudziądzka 5). W okresie 2-10.09.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki rekrutacji (recruitment results)

Do 26.09.2019 r. należało potwierdzić wolę podjęcia studiów doktoranckich w AST (lub poinformować o rezygnacji), składając w sekretariacie odpowiedni dokument:

1.10.2019 r. osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych złożyły uroczyste ślubowanie i stały się pierwszymi doktorantami tej szkoły.


Dane kontaktowe: