Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Na rok akademicki 2021/2022 ogłaszamy nabór na sekcję Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET (studia pod patronatem Microsoft).

Uwaga! Oprogramowanie firmy Microsoft wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych (system Windows i środowisko programistyczne Visual Studio) zostanie udostępnione słuchaczom bezpłatnie do zainstalowania w domu w ramach licencji DreamSpark Premium opłaconej przez Wydział.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 25 września 2021.
Przybliżony koszt w przypadku jednorazowej zapłaty za cały rok to 5040 zł. W przypadku podziału płatności na semestry opłata to 2520 zł za semestr, a w przypadku opłat miesięcznych to 8 rat po 630 zł. Dla uczestników Programu “Absolwent” obowiązuje zniżka, dzięki której jednorazowa opłata wynosi 4520 zł, semestralna 2260 zł, a miesięczna – 565 zł. Wysokość opłat reguluje zarządzenie rektora UMK nr 110 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Tryb studiów (stacjonarny, zdalny lub hybrydowy) zostanie ustalony z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej latem i jesienią 2021 roku i będzie mógł być zmieniony także po ich uruchomieniu.

Podania o przyjęcie na Studium można przesyłać drogą elektroniczną (skany do pliku pdf załączone do wiadomości e-mail) lub tradycyjną pocztą na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5 / 7
87-100 Toruń
z dopiskiem PSPiZK

do dnia 25 września 2021 roku.
Ze względu na epidemię nie ma osobistego wstępu do biura studium.

Zachęcamy do korzystania z formularza podania: PSPiZK-podanie.

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
–  kwestionariusz osobowy,
–  dyplom ukończenia studiów wyższych
(oryginał do wglądu lub poświadczoną kopię).

Uwagi:
1. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna.
2. Wydział zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne sekcje w przypadku zbyt małej liczby kandydatów (poszczególne sekcje zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 osób).
3. Rozpoczęcie zajęć może być opóźnione aż do zebrania odpowiedniej liczby chętnych.

Prezentacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego (możliwość ubiegania się o dopłaty do studium podyplomowego)

Kontakt: Justyna Filipiak
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub pspizk@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK)

Kierownik: dr hab. Jacek Matulewski
tel.: +48 56 611 3329
pokój: 477a
email: jacek@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK)
godziny przyjęć: piątek 08:00 – 10:00, sobota po zajęciach

Zapraszamy na strony PSPiZK na portalach społecznościowych:
Facebook, YouTube


Informacje dla słuchaczy sekcji “Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET” 2019/2020