Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Logo PSPiZK

 

Sekcja „Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET (studia pod patronatem Microsoft)  

W roku akademickim 2023/24 proponujemy udział w dwusemestralnych studiach podyplomowych z zakresu programowania i zastosowania komputerów w sekcji “Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET” pod patronatem firmy Microsoft. Nowy program studiów nakierowany jest na prężnie rozwijające się aplikacje internetowe.   

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! 

 Nabór 2023/24 wydłużony do 15 października 2023!

Dla kogo studia podyplomowe z zakresu Programowania i Zastosowania komputerów?

Studia podyplomowe skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji programistycznych oraz dla programistów, którzy chcą dokształcić się zakresu tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji dla platform .NET. W ramach studiów m. in.: 

 • Nauczysz się projektowania i tworzenia aplikacji dla platform .NET z wykorzystaniem języka C# 
 • Zrozumiesz ideę programowania obiektowego i nauczysz się wykorzystywać ten paradygmat w praktyce 
 • Poznasz nowoczesne narzędzia developerskie 
 • Nauczysz się przygotowywać środowisko developerskie i produkcyjne do wdrażania aplikacji oraz nauczysz się wykorzystywać zasoby chmury obliczeniowej Microsoft Azure 
 • Zajmiesz się tworzeniem aplikacji webowych z wykorzystaniem HTML5, CSS3, języka JavaScript oraz poznasz biblioteki do tworzenia nowoczesnego front-endu (Vue.js i React) 
 • Zrozumiesz podstawowe idee związane z backendem aplikacji webowych i poznasz narzędzia wykorzystywane po stronie serwera 
 • Nauczysz się wykorzystywać kontenery do testowania i wdrażania aplikacji 
 • Zapoznasz się z technologiami takim jak .NET, Node.js, MongoDB 
 • Poznasz najnowsze technologie wykorzystywane przy budowie aplikacji desktopowych i mobilnych (MAUI) 

Na sekcji “Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET” odnajdą się zarówno osoby początkujące, jak i osoby mające już doświadczenie w programowaniu, a chcące poznać nowe technologie.  

Studia podyplomowe na PSPiZK to świetne rozwiązanie, aby odświeżyć swoją wiedzę i dowiedzieć się, jakie technologie są aktualnie wykorzystywane i w których kierunkach warto się dalej rozwijać. 

Tematyka zajęć 

Studia podyplomowe w zakresie Programowania i Zastosowania Komputerów podzielone są na trzy moduły 

 • Podstawy programowania w środowisku .NET: 
  • Podstawy języka C#, środowisko Visual Studio i narzędzia developerskie (20h) 
  • Podstawy programowania obiektowego w języku C# (20h) 
  • Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem platform .NET (20h) 
 • Aplikacje internetowe 
  • Współczesny front-end aplikacji internetowych – HTML, CSS i JavaScript (25h) 
  • Nowoczesne technologie front-endowe (25h) 
  • Aplikacje internetowe ASP.NET (25h) 
 • Wdrażanie i utrzymanie aplikacji
  • Przygotowanie środowiska developerskiego i produkcyjnego (20h) 
  • Aplikacje w chmurze Azure (25h) 

 W ramach każdego modułu przewidziane są bloki zajęciowe składające się z laboratoriów kończących się kolokwium zaliczeniowym lub zaliczeniem w formie projektu. Zajęciapraktyczne i odbywają się w formie hands-on-keyboard w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. 

Co po Studiach?  

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych gotowy jest do podjęcia pracy w charakterze programisty .NET, front-end, back-end lub full-stack developera oraz do podjęcia samodzielnych projektów programistycznych. Dodatkowo – będziesz w stanie zająć się wdrażaniem i utrzymaniem aplikacji, w tym obsługą aplikacji w chmurze. 

Aktualne dane dotyczące zapotrzebowania na programistów (głównie programistów znających języki takie jak C# i JavaScript) ukazują rosnący trend, który według analityków ma utrzymywać się przez najbliższe kilkanaście lat. Programiści i specjaliści w sektorze IT są jednymi z najbardziej poszukiwanych kandydatów do pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Rosnący poziom cyfryzacji życia społecznego oraz wykorzystania technologii informatycznych jasno sugeruje, że absolwenci studiów podyplomowych w zakresie programowania i zastosowań komputerów posiadający szerokie kompetencje programistyczne znajdą się w obszarze dużego zainteresowania pracodawców. 

 

Dodatkowe korzyści dla Słuchaczy PSPiZK  

Każdy ze Słuchaczy PSPiZK otrzymuje nieodpłatny dostęp do platformy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, gdzie znaleźć można ponad 100 licencji na oprogramowanie firmy Microsoft. Wśród dostępnego oprogramowania znajdują się produkty takie jak konsumenckie systemy operacyjne (Windows 10 i 11), narzędzia developerskie (m. In. Microsoft Visual Studio), serwer bazodanowy Microsoft SQL Serwer oraz wiele innych. Z oprogramowania korzystać można dożywotnio do celów niekomercyjnych pod warunkiem uzyskania na nie licencji w trakcie odbywania studiów podyplomowych. Elementem licencji jest również dostęp do chmury obliczeniowej Microsoft Azure z dostępnymi środkami w wysokości 100 USD, które wykorzystać można na wszystkie dostępne usługi. Konto Azure daje również roczny dostęp do większości usług chmury Microsoft oraz dożywotni, darmowy dostęp do ponad 40 usług. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Azure for Students 

Dodatkowo Słuchacze otrzymują dostęp do platformy Office 365, która daje możliwość korzystania z narzędzi pakietu Microsoft Office z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Słuchacze PSPiZK otrzymują również możliwość uzyskania nieodpłatnych licencji na oprogramowanie firmy JetBrains, które wykorzystywać można przez rok od daty aktywacji licencji w celach niekomercyjnych. W ramach studenckiej licencji dostępne są wszystkie komercyjne produkty JetBrains w najwyższych wersjach – szczegóły dotyczące dostępnego oprogramowania znaleźć można na stronie WWW. 

Kadra PSPiZK

Jacek Matulewski dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK

kierownik PSPiZK

Fizyk i informatyk. Kieruje Pracownią Gier Terapeutycznych „GameLab” działającą w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Zatrudniony jest w Katedrze Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Habilitował się z optyki kwantowej. Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i badaniem gier terapeutycznych, tworzeniem oprogramowania na potrzeby badań eksperymentalnych i klinicznych, a także oprogramowania korzystającego z interakcji wzrokowej (z użyciem eyetrackerów) m.in. dla osób niepełnosprawnych. 

Marek Grochowski dr Marek Grochowski

Dr Marek Grochowski jest wykładowcą na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu informatyki i programowania. Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Współpracował z firmami z regionu (m.in. Vobacom z Torunia, VoceLab z Gdańska) w realizacji projektów informatycznych wykorzystujących głębokie sieci neuronowe.

Piotr Ablewski mgr inż. Piotr Ablewski

z-ca kierownika PSPiZK

Programista z pasji, wykształcenia i zawodu. Wieloletni nauczyciel akademicki, nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych oraz współpracownik wielu firm z branży IT, trener i doradca technologiczny, freelancer z ponad 10-cio letnim doświadczeniem. Obecnie zatrudniony jako asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Stosowanej, gdzie zajmuje się wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, głównie uczenia maszynowego i sieci neuronowych w symulacjach fizycznych i zagadnieniach technicznych. Senior R&D Software Developer w firmie TORUN Technologies. Entuzjasta nowych technologii, elektroniki i IoT.

 

Nabór 2023/24 

W roku akademickim 2022/23 ogłaszamy nabór na sekcję Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET (studia pod patronatem Microsoft) :

 • Liczba semestrów: 2 
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 180 
 • Łączna liczba punktów ECTS: 60 

Minimalna liczba słuchaczy: 15 

Przewidywane są studia w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach przed- i popołudniowych

W roku akademickim 2023/24 studia podyplomowe planowane są w trybie hybrydowym – część zajęć specjalistycznych w drugim semestrze odbywać się będzie zdalnie, przy zapewnieniu kontaktu z Prowadzącym z wykorzystaniem technik nauki na odległość. Zajęcia będą miały formę bootcampów.

Zasady rekrutacji 2023/24 

O przyjęcie na Studium Podyplomowe aplikować może absolwent dowolnego kierunku studiów (I., II. lub III. stopnia). 

Zgłoszenia w formie podania o przyjęcie na studia zgodne z niniejszym FORMULARZEM składać można do 25 września 2023 roku 15 października 2023 roku.

Prosimy również o załączenie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe.

Preferowana forma złożenia dokumentów to poczta elektroniczna lub tradycyjna. Wypełnione skany formularza zgłoszeniowego w formie plików PDF należy wysłać na adres pspizk@fizyka.umk.pl. W przypadku wykorzystania poczty tradycyjnej podania kierować należy na adres: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
ul. Grudziądzka 5/7 
87-100
z dopiskiem PSPiZK 

Wypełnione podanie złożyć można również osobiście w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod adresem: 

Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
pok. 358 

Obowiązujące stawki opłat

5040 PLN (możliwa opłata w 8 ratach po 630 PLN/miesiąc lub 2 semestralnych po 2520 PLN/semestr ) 

Dla uczestników programu Absolwent UMK obowiązuje zniżka – całkowita opłata za studia wynosi  4536 PLN (8×567 PLN lub 2×2268 PLN w przypadku płatności ratalnej) 

Kontakt  

mgr Justyna Filipiak 
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub pspizk@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK) 

Kierownik PSPiZK: dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK 
tel.: +48 56 611 3329
pokój: 477a
email: jacek@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK)
godziny przyjęć: piątek 08:00 – 10:00, sobota po zajęciach 

Zastępca kierownika PSPiZK: mgr inż. Piotr Ablewski
pokój: 517
email: piotra@is.umk.pl (tytuł PSPiZK) 

Zapraszamy na strony PSPiZK na portalach społecznościowych:

 

 

Przydatne dokumenty

Wzór podania o przyjęcie na studia podyplomowe: FORMULARZ
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe: PDF
Program studiów podyplomowych: PDF
Plan studiów podyplomowych: PDF
Zarządzenie Rektora UMK nr 110 z dn. 23 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za studia: WWW UMK
Regulamin studiów podyplomowych: PDF
Oświadczenie dotyczące opłat za kształcenie na studiach podyplomowych: PDF