Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów


Na rok akademicki 2019/2020 ogłaszamy nabór na sekcje:

Koszt: 4500 zł za sekcję Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET oraz 4900 zł za sekcję Data Science / Big Data (w przypadku jednorazowej zapłaty za cały rok).

Podania o przyjęcie na Studium można składać osobiście (w dziekanacie, w portierni Instytutu Fizyki), przesyłać drogą elektroniczną (skany do pliku pdf załączone do wiadomości e-mail) lub pocztową na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5 / 7
87-100 Toruń
z dopiskiem PSPiZK

do dnia 30 września 2019 roku.

Zachęcamy do korzystania z formularza podania: PSPiZK-podanie.

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
–  kwestionariusz osobowy,
–  dyplom ukończenia studiów wyższych
(oryginał do wglądu lub poświadczoną kopię).

Uwagi:
1. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna.
2. Wydział zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne sekcje w przypadku zbyt małej liczby kandydatów (poszczególne sekcje zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 osób).
3. Rozpoczęcie zajęć może być opóźnione aż do zebrania odpowiedniej liczby chętnych.

Kursy dokształcające CISCO CCNA
Informacje nt. naboru na kursy dokształcające znajdują się na stronie https://www.fizyka.umk.pl/kandydat/kursy-cisco-ccna/

Prezentacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego (możliwość ubiegania się o dopłaty do studium podyplomowego)

Kontakt: Justyna Filipiak
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl lub pspizk@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK)

Kierownik: dr hab. Jacek Matulewski
tel.: +48 56 611 3329
pokój: 477a
email: jacek@fizyka.umk.pl (tytuł PSPiZK)
godziny przyjęć: piątek 08:00 – 10:00, sobota po zajęciach

Zapraszamy na strony PSPiZK na portalach społecznościowych:
Facebook, YouTube, GoldenLine, LinkedIn

30-lecie PSPiZK
Z okazji 30 lat nieprzerwanej działalności PSPiZK, 4 czerwca 2016 roku w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego (główny budynek WFAiIA) odbyły się dwa okolicznościowe wykłady:

Historia PSPiZK

Nowe sekcje w roku 2017/2018

Informacje dla słuchaczy sekcji “Projektowanie i tworzenie aplikacji dla platformy .NET” 2017/2018