Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom roku 2015/16

W sobotę, 3 grudnia 2016 r.  w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego wręczyliśmy dyplomy absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej z roku 2015/16.  W tym roku  dyplomowaliśmy na Wydziale 120 osób. Dyplomy licencjackie otrzymało 7 absolwentów (6 fizyków i 1 astronom).  76 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (39 z automatyki i robotyki, 22 z informatyki stosowanej, 5 z fizyki technicznej i 10 z materiałów współczesnych technologii).  Dyplomów magisterskich było 6 (2 z fizyki i 4 z astronomii) a magistersko-inżynierskich – 31 (14 z fizyki  technicznej i 17 z informatyki stosowanej).
Najlepszą Absolwentką Wydziału w roku 2015/16 została mgr Karolina  Sędziak, która ukończyła studia drugiego stopnia na fizyce. Tytuł najlepszej pracy magisterskiej przyznano mgr.  Krzysztofowi Matuszewskiemu (absolwent fizyki technicznej).  Wyróżnienia za prace magisterskie na kierunku astronomia przyznano mgr.  Krzysztofowi Domogale, zaś na kierunku fizyka mgr Karolinie Sędziak.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu prof. dra hab. Włodzisława Ducha. Po pamiątkowych zdjęciach Dziekan, prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski zaprosił wszystkich na lampkę szampana.