Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom roku 2014/15

W sobotę, 14 listopada 2015 r. w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego wręczyliśmy dyplomy absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z roku 2014/15. W tym roku dyplomowaliśmy na Wydziale 139 osób. Dyplomy licencjackie otrzymało dziewiętnaścioro absolwentów (16 fizyków i 3 astronomów). Osiemdziesięcioro dziewięcioro absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (45 z automatyki i robotyki, 31 z informatyki stosowanej, 9 z fizyki technicznej i 4 z materiałów współczesnych technologii).  Dyplomów magisterskich było siedem (4 z fizyki i 3 z astronomii) a magistersko-inżynierskich – dwadzieścia cztery (8 z fizyki technicznej i 16 z informatyki stosowanej).

Najlepszym Absolwentem Wydziału w roku 2014/15 został mgr inż. Piotr Ablewski, który ukończył studia drugiego stopnia na informatyce stosowanej. Pan mgr Ablewski otrzymał też tytuł Najlepszego Absolwenta UMK.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu prof. dra hab. inż. Marka Zielińskiego. Po pożegnaniu absolwentów przez Dziekana prof. dr hab. Stanisława Chwirota, do Programu Absolwent UMK zaprosiła ich p. mgr Anna Bielawiec-Osińska.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości na naszych stronach WWW i na facebookowej stronie Programu Absolwent UMK.