Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji — prof. dr hab. Mirosław Bylicki

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja promocji Wydziału w obszarze kształcenia (kandydaci i absolwenci) oraz w obszarze badań naukowych,
  2. Koordynacja działań związanych z komunikacją medialną (strony www itp.),
  3. Koordynacja działań promocyjnych związanych z absolwentami Wydziału,
  4. Wspieranie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie uczestnictwa podmiotów samorządowych, gospodarczych i biznesowych regionu w działalności Fundacji Aleksandra Jabłońskiego,
  5. Inicjowanie i organizacja promocji Wydziału w szkołach,
  6. Koordynacja prac wydziałowych zespołów przygotowujących wnioski o finansowanie międzynarodowych, krajowych i regionalnych projektów w obszarze kształcenia (PO WER i inne),
  7. Współpraca z wydziałowym Koordynatorem ds. Festiwalu Nauki i Sztuki,
  8. Koordynacja działań promocyjnych Wydziału w ramach przedsięwzięć organizowanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze.

telefon: +48 56 611 3275
e-mail: mirekb@fizyka.umk.pl