Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności — dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja współpracy międzynarodowej Wydziału w zakresie mobilności edukacyjnej studentów i pracowników
  2. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia umiędzynarodowienia Wydziału w zakresie kształcenia studentów oraz wykładów i szkoleń pracowników
  3. Wspieranie przygotowywania wniosków o finansowanie projektów w obszarze umiędzynarodowienia edukacji i kształcenia

 

Jacek Zakrzewski

telefon: +48 56 611 3220
e-mail: jzakrzew@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: wtorek 1400–1600 (p. 261)