Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia — dr Agata Karska

Zakres obowiązków:

  1. Wspieranie współpracy międzynarodowej Wydziału w zakresie badań naukowych
  2. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia umiędzynarodowienia Wydziału w zakresie badań i kształcenia studentów
  3. Koordynacja prac zespołów przygotowujących wnioski o finansowanie projektów w obszarze umiędzynarodowienia (NAWA i inne)
  4. Koordynacja międzynarodowych przedsięwzięć m.in. wymiany studenckiej, szkół letnich / zimowych dla studentów i doktorantów, kursów dokształcających

 

Agata Karska

telefon: +48 56 611 3061
email: agata.karska@umk.pl