Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Skład Rady Dziekańskiej

Rada Dziekańska w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Dziekan

Członkowie:

Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
Dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – Prodziekan ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Dyrektor Instytutu Fizyki
Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Astronomii
Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IF ds. Naukowych
Dr Karolina Bąkowska – Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych
Dr Marcin Gawroński – Zastępca Dyrektora IA ds. Infrastruktury Badawczej
Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK – Zastępca Dyrektora INT
Adrian Boruszewski (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Damian Maza (Informatyka Stosowana) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Weronika Łoboda (Astronomia) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Mgr Jadwiga Zielińska – Kierownik Dziekanatu
Prof. dr hab. Piotr Targowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Rada Dziekańska w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Dziekan

Członkowie:

Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
Dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – Prodziekan ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Dyrektor Instytutu Fizyki
Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Astronomii
Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IF ds. Naukowych
Dr Karolina Bąkowska – Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych
Dr Marcin Gawroński – Zastępca Dyrektora IA ds. Infrastruktury Badawczej
Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK – Zastępca Dyrektora INT
Adrian Boruszewski (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Damian Maza (Informatyka Stosowana) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Jakub Szatkowski (Automatyka i Robotyka) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Mgr Jadwiga Zielińska – Kierownik Dziekanatu
Prof. dr hab. Piotr Targowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Rada Dziekańska w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Dziekan

Członkowie:

 1. Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – Prodziekan ds. Studenckich
 2. Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
 3. Dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – Prodziekan ds. Kształcenia
 4. Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Dyrektor Instytutu Fizyki
 5. Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Astronomii
 6. Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 7. Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IF ds. Naukowych
 8. Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych
 9. Dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Infrastruktury Badawczej
 10. Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK – Zastępca Dyrektora INT
 11. Adrian Boruszewski (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 12. Damian Maza (Informatyka Stosowana) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 13. Jakub Szatkowski (Automatyka i Robotyka) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 14. Mgr Jadwiga Zielińska – Kierownik Dziekanatu
 15. Prof. dr hab. Piotr Targowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Rada Dziekańska w roku akademickim 2020/2021:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski, Dziekan

Członkowie:

 1. Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – Prodziekan ds. Studenckich
 2. Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
 3. Dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – Prodziekan ds. Kształcenia
 4. Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Dyrektor Instytutu Fizyki
 5. Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Astronomii
 6. Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 7. Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IF ds. Naukowych
 8. Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych
 9. Dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Infrastruktury Badawczej
 10. Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK – Zastępca Dyrektora INT
 11. Rafał Balcerowski (Informatyka Stosowana) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 12. Michał Jabłoński (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 13. Radosław Śliwiński (Automatyka i Robotyka) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 14. Mgr Jadwiga Zielińska – Kierownik Dziekanatu
 15. Prof. dr hab. Piotr Targowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Rada Dziekańska w roku akademickim 2019/2020:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Dziekan

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Prodziekan ds. Nauki
 2. Dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – Prodziekan ds. Studentów
 3. Dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK – Prodziekan ds. Kształcenia
 4. Prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – Dyrektor Instytutu Fizyki
 5. Dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Astronomii
 6. Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 7. Dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IF ds. Naukowych
 8. Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych
 9. Dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK – Zastępca Dyrektora IA ds. Infrastruktury Badawczej
 10. Dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK – Zastępca Dyrektora INT
 11. Michał Jabłoński (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 12. Bartosz Krajewski (Fizyka Techniczna) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 13. Paweł Woronka (Informatyka Stosowana) – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 14. Mgr Jadwiga Zielińska – Kierownik Dziekanatu
 15. Prof. dr hab. Piotr Targowski – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego