KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Plany i programy studiów rozpoczętych w 2021/22

Plany studiów przedstawiamy w plikach PDF. Są to:

Programy studiów przedstawiamy w postaci linków do dokumentów opublikowanych w BIP UMK.

Studia stacjonarne:

Stopień Kierunek Plan studiów Siatka godzin Program studiów
Pierwszy Astronomia As1 Astr Astronomia s1
Automatyka i robotyka ARs1 AiR Automatyka i robotyka s1
Fizyka Fs1 Fiz Fizyka s1
Fizyka sp. naucz. FNs1 FizN
Fizyka techniczna FTs1 FT Fizyka techniczna s1
Informatyka stosowana ISs1 IS Informatyka stosowana s1
Drugi Astronomia As2 Astr Astronomia s2
Automatyka i robotyka ARs2 AiR Automatyka i robotyka s2
Fizyka Fs2 Fiz Fizyka s2
Fizyka sp. naucz. FNs2 FizN
Physics & Astronomy PA2 PandA Physics & Astronomy
Fizyka techniczna* FT-3sem
FT-4sem
IBI3s2
NANO3s2
OM3s2
IBI4s2
NANO4s2
Fizyka techniczna s2
Informatyka stosowana ISs2 IS Informatyka stosowana s2

*Specjalności: IBI – inżynieria biomedyczno-informatyczna, NANO – inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii, OM – opto- i mikroelektronika