Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia powołanej Zarządzeniem Dziekana z dnia 21 października 2020 roku:

 1. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK – przewodniczący
 2. dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK – koordynator kierunku astronomia,
 3. dr Sławomir Mandra – koordynator kierunku automatyka i robotyka,
 4. prof. dr hab. Roman Ciuryło – koordynator kierunku fizyka,
 5. dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK – koordynator kierunku fizyka techniczna,
 6. prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov – koordynator kierunku informatyka stosowana,
 7. dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK – koordynator Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

Podzespoły oceny i zapewniania jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i studiów podyplomowych:

 1. dla kierunku astronomia
  dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK — przewodniczący
  prof. dr hab. Krzysztof Goździewski
  dr hab. Cezary Migaszewski, prof. UMK
  lic. Helena Mazurek – student
  Weronika Puchalska – student
 2. dla kierunku automatyka i robotyka
  dr Sławomir Mandra – przewodniczący
  dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK
  dr inż. Krystian Erwiński
  dr Marcin Kowalski
  mgr inż. Karol Kowalski – doktorant
  inż. Gabriel Cezary Karasek – student
  Mikołaj Nowakowski – student
  Bartosz Pragacz – student
 3. dla kierunku fizyka
  prof. dr hab. Roman Ciuryło — przewodniczący
  prof. dr hab. Dariusz Chruściński
  prof. dr hab. Daniel Lisak
  dr inż. Katarzyna Komar
  mgr Hubert Jóźwiak — doktorant
  lic. Kamil Stankiewicz — student
 4. dla kierunku fizyka techniczna
  dr hab. Michał Pawlak, prof. UMK — przewodniczący
  dr hab. Iwona Gorczyńska, prof. UMK
  dr Krzysztof Wiśniewski
  mgr inż. Przemysław Sędzicki — doktorant
  Maciej Fryckowski – student
 5. dla kierunku informatyka stosowana
  prof. dr hab. inż. Oleksandr Sokolov — przewodniczący
  dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
  dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
  dr hab. Krzysztof Grąbczewski
  mgr Michał Komorowski — doktorant
  Mateusz Chojnowski — student
  Julia Kochańska – student
 6. dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów
  dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK — przewodniczący
  dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK
  mgr inż. Piotr Ablewski
  mgr Michał Meina