Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

W roku akademickim 2023/2024 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu i Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ogłasili XXI Wojewódzki Konkurs Fizyczny (WKF).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych fizyką. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz przedstawiciele grona nauczycieli fizyki szkół biorących udział w Konkursie. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest dr Andrzej Karbowski.
Cele:
• Promocja nauk ścisłych i technicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
• Wspomożenie nauczycieli fizyki w pracy z uczniem zdolnym,
• Możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z uczniami z innych szkół.

Regulamin XXI edycji

Finał XXI WKF

Terminarz:

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie
  10 stycznia 2024 r. – Andrzej Karbowski,  akarb@fizyka.umk.pl
 • Etap szkolny
  16 stycznia 2024 r. (wtorek), godz. 14:00, szkoła, w której uczy się uczeń.
  Do 31 stycznia 2024 r. należy przesłać wyniki etapu szkolnego do przewodniczącego komisji konkursowej.
 • Etap rejonowy
  29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 14:30, miejsce – wytypowane szkoły licealne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Zawody finałowe
  6 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 10:00, miejsce – Instytut Fizyki UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5/7.

Kontakt: dr Andrzej Karbowski email: akarb@fizyka.umk.pl