Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu i Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ogłaszają XXI Wojewódzki Konkurs Fizyczny.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich zainteresowanych fizyką. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz przedstawiciele grona nauczycieli fizyki szkół biorących udział w Konkursie. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest dr Andrzej Karbowski.
Cele:
• Promocja nauk ścisłych i technicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
• Wspomożenie nauczycieli fizyki w pracy z uczniem zdolnym,
• Możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z uczniami z innych szkół.