Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wynalazek wspierający strażaków

Zdjęcie ilustracyjne
(od lewej) mgr M. Meina i dr K. Rykaczewski w Laboratorium Neurokognitywnym UMK fot. A. Romański

Wynalazek naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztofa Rykaczewskiego i mgr Michała Meiny (WFAiIS), zdobył Złoty Medal Targów Wynalazczości INNOVA 2018 w Walencji. Został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych.

Nagrodzony wynalazek dr Krzysztofa Rykaczewskiego z Zakładu Baz Danych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i mgr Michała Meiny z Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK nosi nazwę „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”. Został zgłoszony do konkursu i zaprezentowany na Targach w Walencji w ramach realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK projektu pn. „KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w Programie MNiSW „Inkubator Innowacyjności+”.

Wynalazek (system) toruńskich naukowców składa się z dwóch zestawów sensorów inercyjnych (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) montowanych w obuwiu osoby lokalizowanej. Sensory te są bardzo niewielkie, w związku z czym integracja ich z obuwiem nie nastręcza żadnego problemu. Zbierane odczyty o przyspieszeniach i zmianach orientacji są przetwarzane w systemie wbudowanym, który realizuje algorytm pozycjonowania.System lokalizacji został skonstruowany z myślą o wsparciu służb pożarniczych i z uwzględnieniem specyfiki pracy podczas przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych. Ustalenie pozycji strażaków w obiekcie w czasie rzeczywistym podczas incydentu podnosi bezpieczeństwo zespołu ratowniczego oraz pozwala na lepszą koordynację działań przeciwpożarowych.

Targi INNOVA Valencia 2018 odbyły się w dniach 7-8 marca 2018 r. Uczestniczyło w nich ponad 160 wystawców z całego świata. Laureaci zostali wyłonieni przez Międzynarodowe Jury w ramach Konkursu Eureka. Ogółem w konkursie przyznano 20 medali oraz 5 nagród specjalnych.

Projekt „KUBUS” w Programie „Inkubator Innowacyjności+” jest realizowany przez AIP UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. Celem projektu jest promocja i komercjalizacja uniwersyteckich wynalazków, zwiększenie szans na dotarcie do potencjalnych inwestorów etc. W projekcie zatrudnieni są Brokerzy Innowacji, których zadaniem jest zgromadzenie ofert badawczych naukowców UMK oraz przygotowanie Spotkań Nauka–Biznes. W ramach działań projektowych jesienią br. zorganizowana zostanie szósta edycja „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018”.

 

pozostałe wiadomości