Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Młodzi wynalazcy z kujawsko-pomorskiego

Odkrywanie nowych praw, zjawisk czy technologii zmieniających to, co nas otacza w mikro, a czasem w makro skali, bardzo często zaczyna się zupełnie niepozornie, czasem przypadkowo, ale zawsze rodzi się z ciekawości świata, chęci sprawdzenia i dowiedzenia się czegoś więcej. Tak było m.in. z metodą wytwarzania monokryształów Jana Czochralskiego, wielkiego uczonego, urodzonego w naszym regionie. I to jego imię nosi pierwszy konkurs wynalazczości i innowacji dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Kto wie - może będziemy świadkami narodzin jego następcy? Przed nami drugi etap konkursu Innowator.

W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły złożone z ucznia i nauczyciela. Pod opieką tego drugiego, uczeń opracowuje pomysł, który powinien nosić znamiona wynalazku, innowacji albo nowego rozwiązania technicznego. Ważne, żeby było nowatorsko i oryginalnie. Równie istotne jest, aby wpisać się tematycznie w tzw. inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego, czyli obszary, na których rozwój nasz region kładzie teraz szczególny nacisk. Jakie to na przykład specjalizacje? Chociażby przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa, ale i najlepsza bezpieczna żywność, przetwórstwo, nawozy i opakowania.

Pomysły spełniające powyższe warunki trafiły w ręce jury, w którego składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego. Jesienią ubiegłego roku, na zakończenie pierwszego etapu zmagań, komisja konkursowa wyłoniła 15 najlepszych idei, których autorzy będą walczyć w najbliższą środę o tytuł Innowatora - laureata konkursu wynalazczości i innowacji. Co ważne, uczestnicy drugiego etapu otrzymali dotację w wysokości do 8 tysięcy zł na wykonanie prototypu własnej koncepcji, a to z pewnością sprawi, że finałowe prezentacje pomysłów zapisanych wcześniej jedynie na papierze, uzyskają dodatkową wartość.

Do wygrania, poza mianem młodego wynalazcy, jest majowy wyjazd związany z tematyką konkursu do jednego z krajów Unii Europejskiej. Taka nagroda czeka na 5 par uczeń - nauczyciel.

Cel, który przyświeca konkursowi, to przede wszystkim wspieranie kreatywności i twórczego myślenia zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nie mniej ważne jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych, a także kształtowanie przedsiębiorczych postaw już na etapie edukacji w szkole średniej.

W konkursie biorą udział uczniowie szkół technicznych z kujawsko-pomorskiego, które zostały włączone do projektu „Szkoła Zawodowców”, jednocześnie kształcący się w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu.

Organizatorem I Konkursu Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa jest Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” - partner Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie "Szkoła Zawodowców". Patronat nad konkursem objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu partnerskiego „Szkoła Zawodowców”, współfinan-sowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie realizujące zadanie poprzez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowy Program

pozostałe wiadomości