Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

W ministerialnej Radzie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr Paweł Tecmer z Instytutu Fizyki UMK został powołany do Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadencja Rady Młodych Naukowców VI kadencji potrwa od 1 marca 2018 r. do 1 marca 2020 r. Głównym jej zadaniem jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Rada liczy 18 członków. Są to osoby, które nie ukończyły 35. roku życia i posiadają znaczące osiągnięcia naukowe.

Pełen skład Rady Młodych Naukowców.

Dr Paweł Tecmer, absolwent studiów licencjackich (chemometria, 2006 r.) i magisterskich (chemia ogólna, 2008 r.) na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Po studiach II stopnia na UMK podjął studia doktoranckie na Vrije University Amsterdam w Holandii pod opieką prof. Lucasa Visschera. W 2011 r. odbył miesięczny staż w Pacific Northwest National Laboratory w Richland w Stanach Zjednoczonych. W 2012 r. obronił doktorat z chemii kwantowej pt. "Towards reliable modeling of excited states of uranium compounds", po czym wyjechał na roczny staż podoktorski do Szwajcarii (ETH Zurich). Przez kolejne dwa i pół roku pracował na McMaster University w Kanadzie. Od 2016 r. został zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Jest laureatem grantów NCN SONATA i POLONEZ.
Działalność naukowa dra Tecmera obejmuje teoretyczne badania struktur elektronowych związków zawierających atomy ciężkie, analizę struktur elektronowych za pomocą splątania kwantowego orbitali oraz rozwój nowych metod korelacji elektronowej.

 

 

 

 

pozostałe wiadomości