Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Nowy doktor honoris causa

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki otrzymał podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wręczenie Doktoratu Honoris Causa światowej sławy uczonemu, zajmującemu się m.in. neuroinformatyką, sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi oraz metodami ślepej separacji sygnałów, analizą tensorową danych biomedycznych i wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera, odbyło się podczas głównych obchodów Święta Uniwersytetu 2018 w Auli UMK.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki  Warszawskiej, gdzie w 1972 roku otrzymał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera w dziedzinie automatyki i elektroniki, w 1976 roku obronił doktorat, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1982 roku. Tytuł profesora otrzymał w roku 1995. W latach 1984-1985 był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta. Od 1995 roku kieruje w Japonii laboratoriami w Brain Science Institute, należącymi do organizacji badawczej RIKEN (Instytut Badań Fizycznych i Chemicznych). Były to laboratoria „Artificial Brain Systems” (w ramach Frontier Research Program w latach 1995-1997), „Open Information Systems” (1998-2000) i „Advanced Brain Signal Processing” (od roku 2000). Wszystkie one należały do Brain Style Information Systems Group, kierowanej przez dyrektora Brain Science Institute, profesora Shun-ichi Amari. Nazwa laboratorium „Open Information Systems” pojawiła się w wyniku współpracy profesora Amari z profesorem R.S. Ingardenem, byłym dyrektorem Instytutu Fizyki UMK, i nawiązywała do utworzonego przez niego w 2000 roku towarzystwa naukowego „Open Systems and Information Dynamics”.

Profesor Cichocki zawsze dbał o kontakt z Polską. Większość jego prac opublikowanych w najlepszych czasopismach międzynarodowych ma także – oprócz RIKEN – afiliację polskich placówek badawczych. W kierowanych przez niego laboratoriach przebywało ponad 30 młodych naukowców z Polski, w tym kilku pracowników i doktorantów z UMK. Andrzej Cichocki należy do najbardziej znanych na świecie uczonych zajmujących się neuroinformatyką, sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, sterowaniem robotami, analizą sygnałów i obrazów w badaniach nad mózgiem, interfejsami mózg-komputer, a w szczególności metodami ślepej separacji sygnałów, analizą tensorową danych biomedycznych i wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera. Monografia A. Cichocki, S-i. Amari, Adaptive Blind Signal and Image Processing: Learning Algorithms and Applications cytowana była około 3000 razy. W ISI Web of Science zaindeksowanych jest ponad 675 jego prac naukowych, liczba ich cytowań sięga 8000, a indeks Hirscha wynosi 47. W Google Scholar,  uwzględniającym konferencje naukowe, na których wygłaszał liczne wykłady plenarne, liczba cytowań jego prac przekracza 34 tysiące, a indeks Hirscha wynosi ponad 80.  

W roku 2013 profesor Andrzej Cichocki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, został uhonorowany wpisaniem do ZŁOTEJ KSIĘGI tej uczelni za wybitne osiągnięcia zawodowe. W tym samym roku został wybrany na członka (Fellow) IEEE. Profesor jest też laureatem licznych nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Politechniki Warszawskiej oraz prezydenta RIKEN. W 2016 roku profesor Cichocki został koordynatorem 5-letniego projektu „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu” w ramach konkursu „Symfonia 4” NCN, realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. W badaniach prowadzonych w Laboratorium Neurokognitywnym ICNT biorą też udział pracownicy Wydziału Humanistycznego UMK (kognitywiści i psycholodzy). Są to więc prawdziwie interdyscyplinarne badania w niezwykle aktualnych obszarach związanych z analizą i interpretacją sygnałów EEG i rezonansu funkcjonalnego (fMRI), technik neurofeedback, technologii neurokognitywnych oraz badań behawioralnych i neurorehabilitacji.

Artykuł poświęcony prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Cichockiemu autorstwa prof. dr. hab. Włodzisława Ducha z WFAiIS UMK. Tekst ukazał się w lutowym wydaniu "Głosu Uczelni".

 

pozostałe wiadomości