Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Akademicka wymiana

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

15 studentów z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK uzyskało z Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) finansowanie na wyjazdy do 8 instytutów naukowych w okolicy Monachium w Niemczech. 

Wyjazdy studentów astronomii i fizyki odbędą się w dniach 4-10 marca 2018 roku i obejmować będą dedykowane zajęcia i warsztaty oraz spotkania z doktorantami pracującymi na monachijskich uczelniach i w instytutach Maksa Plancka (m.in. Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Department Chemie and CeNS des Ludwig Maximilians-Universitaet, Max-Planck-Institut für Quantenoptik).

Opiekunem studentów będzie dr Piotr Masłowski, zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UMK, a pomysłodawcą i organizatorem wymiany dr Agata Karska, pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. promocji.

pozostałe wiadomości