Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Medal PTF dla prof. Grzegorza Karwasza

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz z Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Nagrodą i Medalem im. Krzysztofa Ernsta.

Kapituła wyróżniła Profesora za długoletnią działalność popularnonaukową, znaczący wkład w projekty międzynarodowe, unijne i krajowe oraz wszystkie prowadzone działania. Prof. Karwasz jest autorem wielu książek i artykułów, audycji radiowych i filmów popularnodydaktycznych. Ponadto naukowiec wielokrotnie angażował się w tworzenie wystaw interaktywnych czy treści internetowych. Jest znanym i szanowanym wykładowcą nie tylko wśród studentów, ale także wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda im. Krzysztofa Ernsta przyznawana jest od 1993 roku za zasługi związane z promocją fizyki oraz osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych. Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne jako jeden z najważniejszych celów działalności stawia sobie popularyzację nauki, w tym fizyki polskiej na wszystkich jej poziomach, kierując swoje działania do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce 13 września 2019 r. w Krakowie podczas XLV Zjazdu Fizyków Polskich.

Grzegorz Karwasz, profesor fizyki doświadczalnej, urodził się w 1958 roku w Złotowie, gdzie jego rodzice pracowali jako nauczyciele. Maturę zdał w Liceum im. Sierpińskiego w Gdyni. Studiował ekonomikę handlu zagranicznego na Uniwersytecie w Sopocie i fizykę techniczną na Politechnice Gdańskiej. W czasach studenckich był członkiem (obecnie pełni funkcję członka honorowego) Polskiego Towarzystwa Studentów Organizacji Narodów Zjednoczonych (SSP ONZ), działającego na rzecz rozbrojenia i pokoju. Spędził 18 lat we Włoszech (Uniwersytet w Trydencie) i krótszy okres w Detroit, Berlinie, Canberze (Australia) i Gunsan (Korea), pracując w zakresie fizyki atomowej i jądrowej. Obecnie kieruje Zakładem Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

pozostałe wiadomości