Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rektorskie i dziekańskie dodatki za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Po raz kolejny Dziekan WFAiIS, prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski przyznał pracownikom Wydziału jednorazowe dodatki za artykuły naukowe opublikowane w roku 2018 w czasopismach o punktacji MNiSW równej 40. 

Jednocześnie Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał kolejne stypendia za prace o punktacji od 45 punktów MNiSW.

Stypendium Rektora otrzymał m.in. dr hab. Piotr Pepłowski (udział: 100%) z WFAiIS, współautor (wraz z dr. Piotrem Weberem) publikacji: Statistical properties of a modified standard map in quantum and classical refimes w „Nonlinear Dynamics”, vol. 95, no. 4, 2019, s. 2867-2874.

Dodatki dziekańskie otrzymali:

 • prof. dr hab. Dariusz Chruściński,
 • dr hab. Iwona Gorczyńska,
 • prof. dr hab. Ireneusz Grabowski,
 • dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK,
 • dr inż. Justyna Grzelak,
 • dr Agata Karska,
 • dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK,
 • mgr inż. Andrzej Korcala,
 • dr Dorota Kowalska,
 • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski,
 • dr Sławomir Mandra,
 • prof. dr hab. Wiesław Nowak,
 • dr Łukasz Pepłowski,
 • dr hab. Dawid Piątkowski,
 • dr Przemysław Płóciennik,
 • prof. dr hab. Boudewijn Roukema,
 • dr inż. Jakub Rydzewski, dr inż. Marcin Szalkowski,
 • dr Szymon Śmiga,
 • dr hab. inż. Tomasz Tarczewski,
 • dr hab. Paweł Tecmer,
 • dr hab. Toma Tomov, prof. UMK,
 • dr Krzysztof Wiśniewski,
 • dr Anna Zawadzka.

 Na WFAiIS dodatki dziekańskie za wysoko punktowane publikacje przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 217 Senatu UMK w Toruniu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych służących ustaleniu kryteriów oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za publikacje artykułów naukowych.

pozostałe wiadomości