Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Katharina Boguslawski w PAN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Katharina Boguslawski z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu została wybrana do Akademii Młodych Uczonych PAN.

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk powstała w 2010 roku. Jej głównym celem jest promowanie działań wybitnych młodych naukowców. Poszczególni członkowie skupiają się na aktywizacji środowiska pracowników nauki w pięciu wydziałach:

  • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
  • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
  • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
  • Wydział IV Nauk Technicznych PAN
  • Wydział V Nauk Medycznych PAN

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Zadaniem zgromadzenia jest przede wszystkim tworzenie pola do dyskusji na tematy związane z daną dziedziną naukową, aby rozważać istotne problemy oraz rozpowszechniać wyniki badań.

Dr hab. Katharina Boguslawski będzie członkiem Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi w kadencji 2019-2024.

Dr hab. Katharina Boguslawski, rocznik 1986, pochodzi z Bydgoszczy, ale studia magisterskie ukończyła za granicą, na jednej z najlepszych europejskich uczelni ETH w Zurychu w 2009 roku. Jako najlepsza absolwentka została wyróżniona nagrodą “Willi–Studer–Award”. W 2012 roku obroniła doktorat z chemii kwantowej na tej samej uczelni. Po doktoracie zdobyła finansowanie na staż podoktorski w ramach programu “Early postdoc mobility fellowship” i wyjechała do McMaster University w Kanadzie, uzyskując dodatkowo prestiżowy grant “Banting Fellowship”. W 2015 wróciła do Polski, gdzie pod kierunkiem prof. Ireneusza Grabowskiego podjęła pracę na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Za swoje osiągnięcia naukowe dr Boguslawski została uhonorowana stypendium START 2016, stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, grantem NCN SONATA BIS na założenie własnej grupy badawczej, a także bardzo prestiżowym grantem “Marie Skłodowskiej-Curie Action Individual Fellowship European Fellowship” (MSCA IF-EF) przyznawanym przez Komisję Europejską, który realizuje obecnie na Wydziale Chemii UMK w Toruniu (grant MSCA IF-EF), kierując równocześnie swoją grupą badawczą na WFAiIS.

pozostałe wiadomości