Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dla kandydatów na studia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Konkurs stypendialny "Olimpijczycy"

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy". Nagrodami w Konkursie są dwa stypendia naukowe w wysokości 1 700 zł1 300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS. Sponsorami stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA). 

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Terminarz Konkursu:

  1. ogłoszenie Konkursu: 19 kwietnia 2019,

  2. termin przyjmowania zgłoszeń: 19 lipca 2019 (do godz. 23:59),

  3. ogłoszenie listy finalistów: 26 lipca 2019.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: kontakt@faj.org.pl

 

pozostałe wiadomości