Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Do Rady Doskonałości Naukowej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Pięcioro profesorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostało wybranych do Rady Doskonałości Naukowej. Wśród nich znalazł sie prof. dr hab. Michał Hanasz z naszego Wydziału. Pierwsza kadencja RDN rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ, powstały, aby działać na rzecz rozwoju kadry naukowej. Praca RDN jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”. Rada zadba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Skład Rady ustalony został w ramach demokratycznych wyborów, w których wziąć udział mogły wszystkie osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego. Głosowanie odbyło się poprzez Elektroniczny System Wyborczy. Do rady weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny.

Ze wszystkich 47 dyscyplin, pięć reprezentowanych będzie przez profesorów z UMK.

Przedstawiciele UMK w RDN:

  • Filozofia: prof. dr hab. Andrzej Szahaj z Wydziału Humanistycznego,
  • Pedagogika: prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz z Wydziału Nauk Pedagogicznych,
  • Astronomia: prof. dr hab. Michał Hanasz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Nauki chemiczne: prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii,
  • Nauki teologiczne: ks. prof. dr hab. Jan Perszon z Wydziału Teologicznego.

Więcej informacji

Lista wszystkich kandydatów wybranych na członków RDN

pozostałe wiadomości