Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Majowe stypendia za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Stypendia otrzymało dziesięciu pracowników WFAiIS. Spośród dziesięciu nagrodzonych prac, cztery wykonano na Wydziale.

Stypendia otrzymali:

Prof. dr hab. Dariusz Chruściński (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację More entanglement implies higher performance in channel discrimination tasks w Physical Review Letters, Vol. 122 no. 14 2019. S. 140404-1-5.

 • Praca indeksowana w bazie: Scopus;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.839;
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Dr Kamil Adamczak (90%), prof. dr hab. Wojciech Chudziak (10%) z Wydziału Nauk Historycznych UMK za publikację Back to the Eneolithic : exploring the Rudki-type ornaments from Poland w Archaeological and Anthropological Sciences 2019. S. [1-23].

 • Praca indeksowana w bazie: Scopus;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.414;
 • Punktacja MNiSW: 30.000;


Mgr Anna S. Przybylska (60%), dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK (20%), dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK za publikację Photoresponsiveness affects life history traits but not oxidative status in a seasonal rodent w Frontiers in Zoology, Vol. 16 2019. Art. no. 11 S. 1-13.

 • Praca indeksowana w bazie: Scopus;
 • Praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.627;
 • Punktacja MNiSW: 50.000;


Prof. dr hab. Marek Polasik (30%), dr hab. Słabkowska Katarzyna, prof. UMK (35%), dr Łukasz Syrocki (25%), dr Ewa Węder (10%) z Wydziału Chemii UMK za publikację Beam-based scenario for 242mAm isomer depletion via nuclear excitation by electron capture w Physical Review. C, Vol. 99 no. 4 2019. S. 044309-1-7.

 • Praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.304;
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Dr hab. Krzysztof Katarzyński (100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację Search for γ-ray iine signals from dark matter annihilations in the inner Galactic halo from 10 years of observations with H.E.S.S w Physical Review Letters, Vol. 120 no. 20 2018. S. 201101-1-7.

 • Praca indeksowana w bazie: Scopus;
 • Praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.839;
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Prof. dr hab. Andrzej Skowroński (100%) z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za publikację Algebras of generalized quaternion type w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 1036-1116.

 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz (100%)z Wydziału Nauk Historycznych UMK za publikację Abrupt Alnus population decline at the end of the first millennium CE in Europe : the event ecology, possible causes and implications w Holocene 2019. S. 1-15.

 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.419;
 • Punktacja MNiSW: 40.000.


Prof. dr hab. Roman Ciuryło (25%), dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (25%), dr inż. Piotr Morzyński (25%), dr hab. Michał Zawada, prof. UMK (25%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację Dual Hg-Rb magneto-optical trap w Optics Express, Vol. 25 no. 4 2017. S. 3165-3179.

 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.356
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Dr Marcin Witkowski (50%), prof. dr hab. Roman Ciuryło (12,5%), dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (12,5%), dr Piotr Masłowski (12,5%),  dr hab. Michał Zawada, prof. UMK (12,5%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację Absolute frequency and isotope shift measurements of mercury 1S0 - 3P1 transition w Optics Express, Vol. 27 no. 8 2019. S. 11069-11083.

 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.356
 • Punktacja MNiSW: 45.000;


Dr Grzegorz Pastuszak Grzegorz (100%) z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za publikację On Krull-Gabriel dimension and Galois coverings w Advances in Mathematics, Vol. 349 2019. S. 959-991.

 • Praca indeksowana w bazie: Scopus;
 • Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.372
 • Punktacja MNiSW: 45.000.

pozostałe wiadomości