Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

NA START

Zdjęcie ilustracyjne
dr inż. Jakub Rydzewski fot. Andrzej Romański

Dwoje pracowników UMK znalazło się w gronie laureatów prestiżowego stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla młodych naukowców. Jednym z nich jest dr inż. Jakub Rydzewski z naszego Wydziału.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, w wysokości 28 tys. zł, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia są przyznawane w wyniku konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. Kapituła spośród prawie 900 kandydatów wybrała stu laureatów, wśród których znalazło się dwoje młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr inż. Jakub Rydzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Wręczenie stypendiów odbędzie się 25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pełna lista laureatów

Dr Natalia Daśko jest absolwentką prawa z 2012 r. Pracę magisterską z prawa karnego obroniła pod kierunkiem prof. Mariana Filara, a doktorat, w 2016 r., pod opieką prof. Andrzeja Adamskiego. W 2018 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Daśko jest adiunktem w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Zajmuje się prawem karnym, ochroną własności intelektualnej, ochroną znaków towarowych i danych osobowych, poza pracą naukową prowadzi także własną praktykę adwokacką. Jej praca doktorska pt. „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” uzyskała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Dr inż. Jakub Rydzewski ukończył w 2014 r. studia licencjackie na fizyce teoretycznej i magisterskie na informatyce stosowanej, zdobywając tytuł najlepszego absolwenta WFAiIS. Prace dyplomowe przygotował pod kierunkiem prof. Wiesława Nowaka. Doktorat uzyskał w 2018 r. Podczas studiów doktoranckich został laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, odbył staże w Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu oraz w niemieckim Max Planck Institute for Biophysical Chemistry. Kierował kilkoma grantami badawczymi NCN. Jest asystentem w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UMK.

pozostałe wiadomości