Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Kwietniowe stypendia za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski odebrał stypendium z rąk Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna fot. Aleksander Anikowski

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Wśród nagrodzonych dziesięciu prac znalazło się pięć autorstwa naszych pracowników.

Lista ostatnich stypendystów Rektora:

  • Prof. dr. hab. Bogusław Buszewski Column characterization and selection systems in reversed-phase high-performance liquid chromatography (Chemical Reviews, Vol. 119 no. 6 2019. S. 3674-3729). Praca jest indeksowana w bazach Scopus oraz Web of Science Core Collection.

  • Dr Marcin Gawroński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (udział 100%) za publikację Compact radio emission indicates a structured jet was produced by a binary neutron star merger w Science, Vol. 363 no. 6430 2019. S. 968-971 + suppl. material S. 1-22. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 41.058; punktacja MNiSW: 50.000;

  • Prof. dr hab. Tomasz Ważny z Wydziału Sztuk Pięknych UMK (udział 100%) za publikację The age of black pine (Pinus nigra Arn. ssp. salzmannii (Dunal) Franco) mother trees has no effect on seed germination and on offspring seedling performance w Annals of Forest Science, Vol. 76 no. 1 2019. Art. no. 15 S. 1-10. Praca indeksowana w bazach: Scopus i Web of Science Core Collection. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.357; punktacja MNiSW: 40.000;

  • Prof. dr hab. Werner Ulrich z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK (udział 100%) za publikację Spatial distribution of functional traits indicates small scale habitat filtering during early plant succession w Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, Vol. 28 2017. S. 1-26. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.820; punktacja MNiSW: 45.000;

  • Dr Karolina Słowik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (udział 100%) za publikację Ultraslow long-living plasmons with electromagnetically induced transparency w Optics Letters, Vol. 43 no. 3 2018. S. 490-493. Praca indeksowana w bazach: Scopus i Web of Science Core Collection. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.589; punktacja MNiSW: 45.000;

  • Dr Piotr Kolenderski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (udział 100%) za publikację Single photon detection system for visible and infrared spectrum range w Optics Letters, Vol. 43 no. 24 2018. S. 6085-6088. Praca indeksowana w bazach Scopus iWeb of Science Core Collection. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.589; punktacja MNiSW: 45.000;

  • Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (udział 100%) za publikację Enhancement of third-order nonlinear optical susceptibility of Alq3 in polar aprotic solvents w Optics Letters, Vol. 42 no. 3 2017. S. 567-570. Praca indeksowana w bazach: Scopus i Web of Science Core Collection. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.589; punktacja MNiSW: 45.000;

  • Dr Szymon Wójtewicz (udział 40 %), dr Agata Cygan (40%), dr hab. Jolanta Domysławska (4%), dr Katarzyna Bielska (4%), dr inż. Piotr Morzyński (4%), dr Piotr Masłowski (4%), prof. dr hab. Roman Ciuryło (2%), dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK (2%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację Response of an optical cavity to phase-controlled incomplete power switching of nearly resonant incident light w Optics Express, Vol. 29 no. 5 2018. S. 5644-5654. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.356; punktacja MNiSW: 45.000;

  • Prof. dr hab. Werner Ulrich z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (udział 100%) za publikację Bi-dimensional null model analysis of presence-absence binary matrices w Ecology, Vol. 99 no. 1 2018. S. 103-115. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.617; punktacja: 45.000;

  • Dr Grzegorz Trykowski z Wydziału Chemii (udział 100%) za publikację Monometallic nanoparticles decorated and rare earth ions doped KTaO3/K2Ta2O6 photocatalysts with enhanced pollutant decomposition and improved H2 generation w Journal of Catalysis, Vol. 364 2018. S. 371-381. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.759; punktacja: 45.000.

pozostałe wiadomości