Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zadba o doskonałość naukową

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK została pełnomocnikiem rektora do spraw doskonałości naukowej.

Do zadań nowej pełnomocnik należeć będą:

  • opracowywanie propozycji dotyczących rozwiązań systemowych mających na celu zwiększanie jakości badań naukowych na uczelni, realizowanych w szczególności w ramach priorytetowych obszarów badawczych;
  • proponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia administracyjnego oferowanego pracownikom w zakresie wnioskowania, realizacji i rozliczania grantów ze środków zewnętrznych;
  • działania mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań, kształcenia doktorantów oraz współpracy z biznesem m. in. z wykorzystaniem środków zewnętrznych;
  • identyfikowanie i rekomendowanie rektorowi wysokiej jakości partnerstw międzynarodowych, które stwarzają możliwości szerokiej współpracy instytucjonalnej.

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym w Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Aktualnie kieruje dwoma grupami badawczymi na WFAiIS: Molecular Astrophysics Lab (MA-LAB) oraz Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy and Quantum chemistry group (TASQ). Realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (First TEAM); z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje stypendium dla wybitnych, młodych naukowców. Jest uczelnianą koordynator dwóch projektów dotyczących umiędzynarodowienia uzyskanych w ramach programów instytucjonalnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" oraz "PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej."

pozostałe wiadomości