Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsze zespoły badawcze na UMK

Zdjęcie ilustracyjne
Liderzy zespołów badawczych z Rektorem UMK w ICNT fot. Andrzej Romański

4 kwietnia Rektor UMK wręczył nagrody przedstawicielom priorytetowych zespołów badawczych, które wyłoniono w konkursie ogłoszonym w ramach projektu „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”.

Sposobem na wyłonienie priorytetowych obszarów badań i strategicznych partnerów międzynarodowych jest między innymi identyfikacja najbardziej dynamicznych naukowo i silnie umiędzynarodowionych grup badawczych. W tym celu 11 stycznia 2019 został ogłoszony konkurs „Priorytetowe zespoły badawcze UMK”, adresowany do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK.

Do Komisji Konkursowej zostali powołani: prof. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Robert Hołyst, prof. Michał Karoński i prof. Irena Kotowska. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami, na posiedzeniu 27 marca zdecydowała o ustaleniu listy rankingowej zespołów i przedstawieniu jej Rektorowi UMK. JM Rektor zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczby finałowych zespołów priorytetowych i podniesieniu kwoty dofinansowania na podstawie p. 8iii regulaminu konkursu

Ostatecznie w konkursie nagrodzono osiem i wyróżniono osiem zespołów badawczych.

Jedną z głównych nagród stanowi wsparcie finansowe. Najlepsze zespoły otrzymają 50.000 zł rocznie, natomiast zespoły wyróżnione 25.000 zł rocznie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. JM Rektor zdecydował również o znaczącym wsparciu administracyjnym dla laureatów.

Nagrodzono zespoły:

 1. Quantum systems for fundamental research group – lider: prof. Roman Ciuryło;
 2. TASQ - Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy, and Quantum chemistry team – liderzy: dr Agata Karska, dr hab. Katharina Boguslawski, dr Dariusz Kędziera;
 3. Quantum Nanophotonics – lider: Prof. Sebastian Maćkowski;
 4. Galaxy evolution and structure research group – lider: dr. hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK;
 5. LIGHT-LANCET (Life-sciences, Applications, Nano-photonics – Cutting Edge Technologies) – lider: dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK;
 6. ETANT=Ergodic Theory and Analytic Number Theory – lider: prof. Mariusz Lemańczyk;
 7. Interdyscyplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU – lider: prof. Elżbieta Basiul, prof. dr hab. Tomasz Ważny, prof. dr hab. Piotr Targowski;
 8. Group for the evaluation of the functional consequences of endogenously generated DNA modifications – lider: dr hab. Daniel Gackowski.

Wyróżniono zespoły:

 1. IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team) – liderzy: dr hab. Barbara Bojko, dr Justyna Kozłowska, dr hab. Anna Bajek;
 2. Center for Language Evolution Studies – lider: dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK;
 3. Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group – liderzy: prof. Michał Marszałł, prof. Iwona Łakomska;
 4. Medically oriented Molecular BIophysics Team – lider: prof. Wiesław Nowak;
 5. Regenerative Medicine Team – liderzy: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. Tomasz Drewa, prof. Zbigniew Włodarczyk;
 6. Climate Change Research Unit (CCRU) – liderzy: prof. Rajmund Przybylak, dr hab. Pior Oliński, prof. UMK;
 7. Phylogenetic and biogeographic approaches to ecological community assembly and cladogensis in global ecosystems and in evolutionary time (PhyloGraph) – lider: prof. Krzysztof Szpila;
 8. Environmental Archeology Research Team – lider: prof. Daniel Makowiecki.

W konkursie wzięło udział pięćdziesiąt jeden zespołów reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe i wydziały. Szesnaście nagrodzonych zespołów reprezentuje trzynaście różnych dyscyplin: archeologia, astronomia, biologia, chemia, farmacja, fizyka, geografia, historia, informatyka, językoznawstwo, matematyka, medycyna oraz sztuki piękne i konserwacja. Dziewięć z nich to zespoły interdyscyplinarne. Łącznie we wszystkich nagrodzonych zespołach pracuje ponad stu sześćdziesięciu pracowników, sześćdziesięciu czterech doktorantów i dwudziestu siedmiu studentów.

Konkurs to część projektu, który Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje w ramach przedsięwzięcia „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest opracowanie założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni, szczególnie w zakresie wzmocnienia współpracy międzynarodowej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.