Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Warsztaty astronomiczno-fizyczne dla młodzieży

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłane

Unikatowe warsztaty astronomiczne i fizyczne dla młodzieży licealnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – odbyły w dniach 25-29 marca br. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Uczniowie poznawali m.in. astrochemię obliczeniową, tajniki radioastronomii i metody symulacji astrofizycznych od kuchni. Prowadzili obserwacje astronomiczne w zakresie optycznym i radiowym. Mieli okazję porozmawiać z pracownikami naukowymi UMK, zwiedzili najważniejsze laboratoria Instytutu Fizyki oraz poznali walory turystyczne Torunia.

Jeden z uczestników warsztatów – Szymon Cedrowski z Warszawy – zainspirowany zeszłorocznymi zajęciami w Piwnicach kontynuował pracę badawczą pod opieką prof. Michała Hanasza. Opisał ją w referacie pt. "Modelowanie galaktyk soczewkowatych i spiralnych". Praca badawcza uzyskała wysokie, trzecie miejsce podczas tegorocznych finałów krajowych Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej - EUCYS 2019, które odbyły się 22-23 marca br. w Warszawie [https://fundusz.org/2019/02/finalisci-polskiej-edycji-eucys-2019/].

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, opierając się na pracy społecznej członków i zaangażowaniu pracowników naukowych wyższych uczelni. Współpracuje z uczelniami, instytucjami badawczymi, kulturalnymi i artystycznymi zapewniając bezpłatny udział dzieci i młodzieży w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wzmacniających rozwój ich uzdolnień, są to m.in. warsztaty naukowe, staże badawcze, wielodyscyplinarne obozy naukowe, warsztaty muzyczne, plastyczne oraz koncerty uczniów szkół muzycznych z całego kraju. Uczestnicy programu Funduszu należą do najlepszych w Polsce i na świecie. Co roku zdobywają wiele medali w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Od 1995 roku z powodzeniem uczestniczą w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Niektórzy z nich już w czasie studiów publikują w poważnych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Dawnych uczestników programu Funduszu można spotkać w czołowych ośrodkach badawczych i uczelniach.

Organizatorem warsztatów była dr Agata Karska, pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. umiędzynarodowienia i była stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Opiekunem studentów natomiast student astronomii na UW  i absolwent ZS UMK GiLA Mateusz Zieliński.

Zaangażowani w realizację programu naukowego byli liczni pracownicy i doktoranci WFAiIS UMK, zarówno z Centrum Astronomii, jak i Instytutu Fizyki: mgr Mateusz Olech, dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, dr Paweł Wolak, dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. Michał Hanasz, prof. Marian Szymczak, dr Dominik Wóltański, mgr Mateusz Ogrodnik, dr Marcin Gawroński, dr Cezary Migaszewski, dr hab. Piotr Żuchowski, dr Janusz Strzelecki, dr hab. Dawid Piątkowski, dr Piotr Kolenderski, mgr Agnieszka Zielińska, dr hab. Katharina Boguslawski, dr Pawel Tecmer, mgr Aleksandra Leszczyk, mgr Artur Nowak, mgr Rafał Sarniak oraz Studencka Sekcja Obserwacyjna pod opieką dr hab. Gracjana Maciejewskiego.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.