Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Na zdjęciu dr inż. Rafał Szczepański
Na zdjęciu dr inż. Rafał Szczepański fot. Rafał Szczepański

Dr inż. Rafał Szczepański z Instytutu Nauk Technicznych otrzymał wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2023 r. w zakresie nauk technicznych.

W konkursie brało udział 18 młodych naukowców z czego wyłoniono jednego laureata i wyróżniono dwie dodatkowe prace. Komisja nauk technicznych wyróżniła pracę "Safe artificial potential field - novel local path planning algorithm maintaining safe distance from obstacles", której autorem jest dr inż. Rafał Szczepański, opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie IEEE Robotics and Automation Letters (IF: 5.2; punktacja MNiSW: 200 pkt.). W pracy dr inż. Rafał Szczepański zaproponował algorytm planowania ścieżki dla robota mobilnego zwiększający wydajność jego pracy poprzez zaawansowane rozwiązanie omijania przeszkód w nieznanym środowisku. Jednocześnie złożoność obliczeniowa jest około 300-krotnie mniejsza niż w przypadku powszechnie stosowanego algorytmu (algorytm dynamicznego okna, ang. Dynamic Window Approach) przy porównywalnych wskaźnikach jakości dostarczanego rozwiązania.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów: https://gdansk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=374

pozostałe wiadomości