Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Granty NCN przyznane

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

Dwanaście osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się w gronie laureatów i laureatek konkursów OPUS 26 i SONATA 19 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS kierowany był do szerokiego grona odbiorców; wnioski mogli składać naukowczynie i naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogły obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych.

W konkursie OPUS 26 do NCN wpłynęło 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych.

Drugi z konkursów - SONATA 19 - kierowany był do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego głównym celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono do NCN 1148 wniosków, których łączna wartość wyniosła ponad 1,25 miliarda złotych. Do finansowania zakwalifikowano 218 projektów na kwotę niemal 252,4 miliona złotych.

W sumie, w obu konkursach, granty otrzymało 485 badaczek i badaczy, których projekty opiewają łącznie na 693 mln zł.

W konkursie OPUS granty otrzymało osiem osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:

W konkursie SONATA granty otrzymały dwie badaczki i dwóch badaczy z UMK:

pozostałe wiadomości