Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendium FNP START na start!

dr inż. Ewelina Pijewska
dr inż. Ewelina Pijewska fot. nadesłane

Dr inż. Ewelina Pijewska otrzymała stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pani dr inż. Ewelina Pijewska zajmuje się badaniem oka w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej. Od kilku lat głównym przedmiotem jej zainteresowań jest rozwój metod optycznej tomografii koherencyjnej z wykorzystaniem informacji fazowej prążków spektralnych. Nowe metody wykorzystuje do badania krążenia krwi w oku ludzkim, bezpośrednio wpływającego na metabolizm oka. We współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w Davis bada reakcję komórek nerwowych siatkówki oka w odpowiedzi na bodziec świetlny. Pośrednie śledzenie zmian strukturalnych oka w wyniku działania światła wiąże się z przewodnictwem elektrycznym komórek nerwowych biorących udział w procesie widzenia.

"Nasze działania wpisują się w rozwój metod i zrozumienie procesów zachodzących w oku, co z każdym krokiem zbliża nas do skuteczniejszego diagnozowania wczesnych etapów chorób oczu. Już dzisiaj jesteśmy wstanie badać pacjentów objętych nowoczesnymi terapiami genowymi i obserwować zmiany zachodzące w ich siatkówce oka i sposobie działania fotoreceptorów." - wyjasnia dr inż. Pijewska.

Stypendium START przyznaje się wybitnym młodym uczonym na początku kariery naukowej posiadającym udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Gratulujemy!

 

pozostałe wiadomości