Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendysta Ministra

inż. Marcin Makowski stypendysta Ministra
inż. Marcin Makowski fot. Kamil Sołtys, Kamil Stankiewicz

W dniu 22 marca 2024 r. – spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Nauki, Dariusz Wieczorek – przyznał stypendium 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez Zespół Doradczy. Z naszego Wydziału stypendium Ministra Nauki dla studentów na rok akademicki 2023/2024 otrzymał inż. Marcin Makowski - student fizyki technicznej drugiego stopnia.

Pan Marcin tak opisuje swoją pracę badawczą: "Pracuję w grupie badawczej prowadzonej przez prof. Piotra Wcisło. W jednym z eksperymentów zajmujemy się budową kriogenicznego spektrometru bazującego na wnęce optycznej oraz przeprowadzamy ultradokładną spektroskopię wodoru, który jest niezwykle istotny dla badań podstawowych. Ponadto, wykorzystując najlepsze i najnowocześniejsze technologie laserowe, chcemy wytworzyć odpowiednią konfigurację bardzo silnych pól magnetycznych i laserowych, aby utworzone w ten sposób pole siłowe umożliwiło nam uwięzić molekułę wodoru wewnątrz komory próżniowej."

Gratulujemy!

Więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024

pozostałe wiadomości