Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Preludium BIS dla prof. Pawła Tecmera

dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK stojący w holu Centrum Optyki Kwantowej na Wydziale
dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK fot. Andrzej Romański

Dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK z Katedry Mechaniki Kwantowej został laureatem tegorocznej edycji konkursu Narodowe Centrum Nauki Preludium BIS.

Projekt zatytułowany "Nowatorskie metody chemii kwantowej do modelowania struktur elektronowych i właściwości organicznych półprzewodników" ma za zadanie opracowanie nowych metod chemii kwantowej do modelowania przeniesienia ładunku w oparciu o funkcję falową pCCD oraz ich zastosowanie w organicznej elektronice. Jest to kolejna grupa metod, o które zostanie wzbogacone oprogramowanie PyBEST rozwijane na WFAiIS.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 jest skierowany do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs zawiera również komponent promobilnościowy – doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej edycji konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

Projekty PRELUDIUM BIS można planować na 36 lub 48 miesięcy. Stypendium dla doktoranta wynosi 5 tys. zł miesięcznie do momentu przeprowadzenia oceny śródokresowej, później wzrasta do wysokości 6 tys. zł miesięcznie. W budżecie projektu można przewidzieć m.in. środki dla kierownika projektu, na materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

W piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS do NCN wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę ponad 134 mln zł. Do finansowania zostały zakwalifikowane 43 projekty o łącznej wartości niemal 26 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 18,78%.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-01-30-wyniki-preludium-bis5

pozostałe wiadomości