Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Honorowi Profesorowie UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Adam Zakrzewski

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. dr hab. Janusz Tondel zostali podczas Święta Uniwersytetu wyróżnieni tytułem Honorowego Profesora.

Tytuł Honorowego Profesora UMK przyznaje Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych. Jest on nadawany profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. Każdego roku Senat może przyznać najwyżej trzy takie wyróżnienia. Po raz pierwszy wręczono je w roku 2015. W tym roku w wyniku decyzji Senatu tytuł Honorowego Profesora otrzymali prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK.

Statuetki Honorowego Profesora wręczone zostały podczas obchodów Święta Uniwersytetu 19 lutego.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - badacz i specjalista w zakresie spektralnej tomografii optycznej. Osiągnięcia naukowe w obszarze prowadzonych badań zapewniły Profesorowi wysoką pozycję i rozgłos na całym świecie. Za swój dorobek został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą Ministra. 

Prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych - badacz i specjalista w zakresie historii bibliotek, księgarstwa oraz bibliofilstwa na obszarze Prus Książęcych, głównie Królewca. Jest uznanym i cenionym w kraju i za granicą uczonym posiadającym bogaty dorobek naukowy, za który otrzymał liczne nagrody w tym Ministra Edukacji Narodowej.

pozostałe wiadomości