Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Granty z NCN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Troje naukowców z UMK, w tym dwoje z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymało granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Są to prof. dr hab. Dariusz Chruściński i dr Katarzyna Bielska z Instytutu Fizyki oraz dr Magdalena Sudoł-Procyk z Wydziału Nauk Historycznych.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów: MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8. Zgłoszono do nich łącznie 650 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania zakwalifikowano 148 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi prawie 254 mln zł. Kwota przyznana badaczom z UMK to blisko 7,2 mln zł.

 

Projekty z UMK, które uzyskały finansowanie:

Konkurs MAESTRO

MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń.

 

Konkurs SONATA BIS

SONATA BIS jest konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

Wyniki konkursów NCN

pozostałe wiadomości