Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Habilitacja w dziedzinie nauk technicznych

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Tomasz Tarczewski jest naszym pierwszym młodym pracownikiem, który zaraz po studiach związał swoją karierę z naszym Wydziałem, pracując tu zrobił doktorat i otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Procedurę habilitacyjną przeprowadzono w roku 2018 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Prace badawcze dr hab. Tomasza Tarczewskiego obejmują metody sterowania napędami elektrycznymi i przekształtnikami energoelektronicznymi bazujące na sterowaniu optymalnym z predykcją ograniczeń i wykorzystujące inspirowane przyrodą algorytmy optymalizacyjne do wyznaczania nastaw regulatorów. Osiągnięcie naukowe będące podstawą habilitacji jest zatytułowane: "Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora stanu - z predykcją ograniczeń i autostrojeniem - w napędach silnikiem PMSM i przekształtnikach energoelektronicznych DC-DC".


Dr Tarczewski ukończył w roku 2005 jednolite studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W latach 2005 - 2009 był doktorantem na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich nauk fizycznych na naszym Wydziale. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej). W 2019 roku na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka.

Od roku  2005 dr hab. Tomasz Tarczewski związany jest z naszym Wydziałem. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych. Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Rektora UMK za osiągnięcia naukowe: indywidualną w roku 2011 i zespołową w 2016.

pozostałe wiadomości