Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rekrutacja 2023. Nabór uzupełniający na studia

Zdjęcie ilustracyjne
Rejestracja na większość kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich objętych drugim naborem potrwa do 13 września fot. fot. Andrzej Romański

8 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór uzupełniający na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kampusie toruńskim internetowa rejestracja na większość kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich objętych drugim naborem potrwa do 13 września. Nieco krótszy termin obowiązuje na kierunkach artystycznych:

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki – do 8 września;
 • architektura wnętrz, malarstwo - do 12 września.

Do tego czasu należy zarejestrować się w systemie IRK oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki pojawią się w systemie na indywidualnych kontach 18 września o godz. 14:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały dostarczyć komplet dokumentów od 19 do 21 września – jest to niezbędny krok na drodze ku przyjęciu na studia.

Szczegółowy harmonogram uzupełniającej tury rekrutacji na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów.

Odrębny kalendarz naboru uzupełniającego obowiązuje w Collegium Medicum UMK, gdzie również kilka kierunków nie ma jeszcze pełnej obsady.

Kontakt do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Poniżej lista kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą:

– w kampusie toruńskim:

 • Administracja (s1)
 • Archeologia (s1)
 • Architektura informacji (s1)
 • Architektura wnętrz (s1)
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
 • Automatyka i robotyka (s1)
 • Bezpieczeństwo narodowe (s1)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1)
 • Biologia (s1)
 • Biologia sądowa (s1)
 • Biotechnologia (s1)
 • Chemia (s1)
 • Chemia i technologia żywności (s1, studia inżynierskie)
 • Chemia kosmetyczna (s1)
 • Chemia medyczna (s1)
 • Chemistry (s1)
 • Etnologia - antropologia kulturowa (s1)
 • Filologia germańska (s1)
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)
 • Filologia polska (s1)
 • Filologia romańska (s1)
 • Filologia rosyjska (s1)
 • Filologia włoska (s1)
 • Filozofia (s1)
 • Fizyka (s1)
 • Fizyka techniczna (s1, studia inżynierskie)
 • Geografia i kształtowanie środowiska (s1)
 • Gospodarka przestrzenna (s1, studia inżynierskie)
 • Historia (s1)
 • Historia sztuki (s1)
 • Informatyka (s1)
 • Informatyka, studia inżynierskie (s1)
 • Kognitywistyka (s1)
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
 • Krytyka artystyczna (s1)
 • Kulturoznawstwo (s1)
 • Kulturoznawstwo (s1) - Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)
 • Lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim
 • Malarstwo (sj)
 • Matematyka (s1)
 • Matematyka i ekonomia (s1)
 • Matematyka stosowana (s1)
 • Medioznawstwo (s1)
 • Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)
 • Nauki o rodzinie (s1)
 • Ochrona dóbr kultury (s1)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)
 • Pedagogika specjalna (sj)
 • Politologia (s1)
 • Praca socjalna (s1)
 • Socjologia (s1)
 • Stosunki międzynarodowe (s1)
 • Studia skandynawsko-bałtyckie (s1)
 • Teologia (sj), sp. kapłańska
 • Teologia (sj), sp. katechetyczno-pastoralna
 • Turystyka i rekreacja (s1)
 • Wojskoznawstwo (s1)

– w kampusie bydgoskim:

 • Farmacja (sj)
 • Analityka medyczna (sj)
 • Terapia zajęciowa (s1)
 • Audiofonologia (s1)
 • Dietetyka (s1)
 • Fizjoterapia – studia w języku angielskim (sj)
 • Pielęgniarstwo – studia w języku angielskim (s1)

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie www.umk.pl w zakładce Kandydaci.

pozostałe wiadomości