KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

W komisji Polskiej Akademii Umiejętności

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK został wybrany do Komisji Układów Złożonych Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Celem prac Komisji, w której zasiadł naukowiec z UMK, jest stworzenie przy Polskiej Akademii Umiejętności interdyscyplinarnego forum naukowego zajmującego się problematyką układów złożonych i umożliwiającego dyskusję oraz przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, takich jak matematyka, fizyka, biofizyka, astronomia i nauki społeczne, zajmujących się różnymi aspektami złożoności. Jest to szczególnie istotne wobec szybkiego rozwoju technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich dekadach, a który umożliwia szybkie pozyskiwanie, gromadzenie i analizę danych na temat ogromnych układów złożonych typu: silnie skorelowane układy wielu stopni swobody, Internet, sieci społecznościowe, systemy ekologiczne, sieci telekomunikacyjne, sieci genetyczne, sieci neuronowe, mózg itp.

Skład Komisji

Prof. dr hab. Włodzisław Duch urodził się w 1954 r. w Kwidzynie. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki teoretycznej na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Na toruńskim uniwersytecie uzyskał także doktorat (1980 r., z wyróżnieniem) i habilitację (1987 r.). W 1990 r. został profesorem nadzwyczajnym UMK, a tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997. Prof. Duch pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej UMK, którą przez wiele lat kierował. Sprawował wiele ważnych funkcji na UMK: m.in. prorektora UMK ds. badań naukowych i informatyzacji (w latach 2012-2014). W 2014 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceministrem nauki był do 2015 r. Prof. Duch zajmuje się fizyką teoretyczną, informatyką stosowaną i kognitywistyką, zwłaszcza sztuczną inteligencją, modelami umysłu, sieciami neuronowymi, funkcjonowaniem mózgu. Był m.in. stypendystą fundacji Humboldta (w latach1985-1987 w Instytucie Maxa Plancka w Monachium), przez wiele lat wykładał w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Alberty w Edmonton, Uniwersytecie Rikkyo, a ostatnio na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, European Physical Society, Association for Computing Machinery i European Neural Network Society, którym kierował w latach 2005-2011.

pozostałe wiadomości