KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Szkoła TASQ dla doktorantów

obrazek:

W dniach 1-12 lipca 2019 r. na naszym Wydziale odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna szkoła letnia dla doktorantów “Toruń Astrophysics, Spectroscopy and Quantum Chemistry school” (TASQ).

Centralnym tematem szkoły TASQ jest astrochemia, czyli dziedzina astronomii, która wykorzystuje informacje na temat związków chemicznych do badania obiektów astronomicznych. Interpretacja obserwacji wymaga wcześniejszych przygotowań: zarówno eksperymentów fizycznych ze spektroscopii, jak i obliczeń kwantowo-chemicznych. Tylko w ten sposób można zbadań budowę cząsteczki, zidentyfikować linie widmowe odpowiadające różnym przejściom, a także wyznaczyć tempa zderzeń, które są niezbędne do wystąpienia emisji np. z obłoków molekularnych. 

Celem szkoły jest stworzenie platformy wymiany wiedzy między astronomami, chemikami kwantowymi oraz fizykami doświadczalnymi. W ten sposób, możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału i wiedzy poszczególnych grup, których współpraca może zaowocować ważnymi wynikami naukowymi. 

Program szkoły obejmuje serie wykładów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z astrochemii, chemii kwantowej i spektroskopii oraz popołudniowe sesje ćwiczeniowe. Doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz poznać Toruń i tutejsze zaplecze naukowe.

Szkoła nieprzypadkowo odbywa się w Toruniu. Jednym z nestorów toruńskiego ośrodka jest profesor Lutosław Wolniewicz, który wykonał przełomowe obliczenia dotyczące najważniejszej molekuły w Kosmosie - wodoru molekularnego, H2. Stały się one podstawą do rozwoju metod obliczeniowych w chemii kwantowej oraz rozwoju wiedzy o molekułach, niezbędnych do powstawania astrochemii jako dziedziny nauki.

Więcej informacji

 

pozostałe wiadomości