KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pięć "Pereł nauki"

Absolwent w birecie siedzący w Auli UMK, widać tył jego głowy, a w tle scenę
Grant "Perły nauki" otrzymało pięć osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu fot. fot. Andrzej Romański

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu "Perły nauki". Wśród laureatów znalazło się pięcioro doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym dwoje ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych związanych z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Celem ministerialnego programu "Perły nauki" jest wsparcie projektów badawczych lub artystycznych wybitnie uzdolnionych absolwentów i studentów. Nowa inicjatywa została przyjęta 31 grudnia 2021 r. jako następstwo konkursu "Diamentowy grant" i podobnie jak on umożliwia skrócenie ścieżki kariery naukowej i realizację doktoratu jeszcze przed ukończeniem studiów.

W pierwszej edycji konkursu wyłoniono pięcioro laureatów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, co sytuuje naszą uczelnię w pierwszej piątce pod względem liczby stypendystów - obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Wrocławskiej. Beneficjentami konkursu zostało w sumie 98 osób z 36 instytucji.

Wyróżnieni zostali:

  • Maciej Gancewski, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, który otrzymał grant w wysokości 205 tys. 414 zł na badania naukowe pn. "Modelowanie zaburzeń kształtu przejść subtelnych w cząsteczce tlenu pod wpływem zderzeń z azotem";
  • Klaudyna Grzelakowska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, która otrzymała grant w wysokości 240 tys. zł na badania naukowe pn. "Wysoka reaktywność płytek podczas leczenia tikagrelorem u pacjentów po przebytym OZW";
  • Yen Ying Ng, doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana, która otrzymała grant w wysokości 142 tys. 164 zł na badania naukowe pn. "Wpływ obrazu nauczyciela w edukacyjnych materiałach wideo na przyswajanie wiedzy";
  • Kamil Stankiewicz, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, który otrzymał grant w wysokości 237 tys. 105 zł na badania naukowe pn. "Rozwój technik ultradokładnej spektroskopii molekularnej dla celów badań fizyki fundamentalnej";
  • Alicja Tymczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, która otrzymała grant w wysokości 239 tys. 140 zł na badania naukowe pn. "Aktywne opakowania do żywności - innowacyjne sposoby zagospodarowania odpadów".

Wszyscy laureaci konkursu

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości